Prispevki za novejšo zgodovino, 1996, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Pogledi slovenskih revolucionarno usmerjenih marksistov na črnogorsko vprašanje leta 1923
 • Anka Vidovič Miklavčič: Socialna demokracija (socialisti) na Slovenskem v prvem letu diktature 1929
 • Dušan Biber: OSS o Jugoslaviji - vojna do iztrebljenja
 • Jože Prinčič: Iz gospodarske obnove v načrtno izgradnjo (1945-1946)
 • Nevenka Troha: Oris položaja v koprskem okraju cone B Julijske krajine v letih 1945-1947
 • Maruša Zagradnik: Optiranje za italijansko državljanstvo s priključenega ozemlja
 • Aleš Gabrič: Preimenovanja krajevnih in uličnih imen v letih 1945-1955
 • Mateja Režek: Začetki delovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva
 • Tone Ferenc: Zapisi, Don Pietro Brignoli in njegovi ustreljenci
 • Janko Pleterski: Zapisi, Sovjetska razlaga nemško-sovjetskega pakta iz avgusta 1939
 • Masahiro Kanai: Japonski meddržavni sporazumi in propad šogunata
 • Janez Šumrada: Žrtve druge svetovne vojne na Slovenskem, Uvod
 • Tone Ferenc: Možne poti do skupnega števila smrtnih žrtev druge svetovne vojne na Slovenskem
 • Jože Dežman: Talci zgodovine? Viktimološka skica Slovenije 1941-1945
 • Damijan Guštin: Žrtev kot objekt in subjekt vojne, (Slovenski tisk o žrtvah v letih 1941-1945)
 • Boris Mlakar: Epuracija in povojne žrtve v Zahodni Evropi
 • Stane Okoliš: Žrtve druge svetovne vojne na ožjem Notranjskem
 • Janez Šumrada et al.: Razprava
 • Olga Janša Zorn: Jubileji, Anka Vidovič-Miklavčič - jubilantka
 • Tone Ferenc: Jubileji, Dušan Biber - sedemdesetletnik
 • France Filipič: Posvetovanja, Mednarodni znanstveni simpozij o taborišču Mauthausen
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Die Protokolle des osterreichischen Ministerrates (1848-1867), Abteilung III Ministerium Buol-Schauenstein, 1. Band
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787. Opisi. Karte / Josephinische Landesaufnahme 1763 -1787 fur das Gebiet der Republik Slowenien
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Ervin Dolenc: Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918-1929
 • Janko Pleterski: Ocene in poročila, Lloyd C. Gardner, Spheres of Influence. The Partition of Europe from Munich to Yalta
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Marija Stanonik: Iz kaosa kozmos. Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941-1945
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Jera Vodušek Starič: "Dosje" Mačkovšek
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Slovenija v letu 1945. Zbornik referatov
 • Janko Pleterski: Ocene in poročila, Mark Aarons and John Loftus : Ratlines. How the Vatican's Nazi Networks betrayed Western intelligence to the Soviets
 • France Kresal: Ocene in poročila, Zdenko Čepič: Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945-1948
 • Nevenka Troha: Ocene in poročila, France Perovšek: Moja resnica. Spominski utrinki iz delovanja po letu 1945 na Primorskem in v Ljubljani
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Slovenska kronika XX. stoletja. 1900-1941
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Jugoslavija v ogne. Dokumenti, fakti, kommentarii (1990-1992)
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Jugoslavskij krizis i Rossija. Dokumenti, fakti, kommentarii (1990-1993)
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino 1995
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1995