Ustanovitev oddelka za zaščito naroda za Slovenijo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Ključne besede: OZNA, Oddelek za zaščito naroda
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica opisuje ustanovitev Oddelka za zaščito naroda za Slovenijo (OZNA) v letu 1944 kot dela Oddelka za zaščito naroda za Jugoslavijo po reorganizaciji Odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS. Ustanovitev predstavlja prehod politične obveščevalne službe narodnoosvobodilnega gibanja s področja notranjih zadev v pristojnost Ministrstva za obrambo, kjer je ostala vse do leta 1947. OZNA je imela štiri odseke; v tekstu je okvirno predstavljeno delo prvega odseka OZNE za Slovenijo, ki je bil zadolžen za delo na zasedenem ozemlju.


 • Vsi metapodatki

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/publikacije/models/Pub/Publication/AllMetadata.php on line 456
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2098
  • dcterms:title
   • Ustanovitev oddelka za zaščito naroda za Slovenijo
  • dcterms:alternative
   • Founding of the National Protection Department for Slovenia
  • dcterms:creator
   • Ljuba Dornik Šubelj
  • dcterms:subject
   • OZNA
   • Oddelek za zaščito naroda
  • dcterms:abstract
   • The National Protection Department for Slovenia (OZNA) was founded in 1944, as a part of National Protection Department for Yugoslavia, following the reorganization of the Internal Affairs Section of the Presidency of the Slovene National Liberation Council (SNOS). The political intelligence service was transferred from the jurisdiction of the Home Office to that of the Ministry of Defence, where it remained until the end of the war and beyond. OZNA had four sections. The text outlines activity of its first section for Slovenia on the occupied Slovene territory.

   • Avtorica opisuje ustanovitev Oddelka za zaščito naroda za Slovenijo (OZNA) v letu 1944 kot dela Oddelka za zaščito naroda za Jugoslavijo po reorganizaciji Odseka za notranje zadeve pri predsedstvu SNOS. Ustanovitev predstavlja prehod politične obveščevalne službe narodnoosvobodilnega gibanja s področja notranjih zadev v pristojnost Ministrstva za obrambo, kjer je ostala vse do leta 1947. OZNA je imela štiri odseke; v tekstu je okvirno predstavljeno delo prvega odseka OZNE za Slovenijo, ki je bil zadolžen za delo na zasedenem ozemlju.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf