Delovanje nasprotnikov partizanskega gibanja pod Gorjanci

Avtor(ji): Mlakar, Boris
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor na podlagi literature in arhivskih virov podaja kratek pregled organizacijske in vojaške dejavnosti protipartizanskega oziroma protirevolucionarnega tabora na območju med Novim mestom in Gorjanci. Na kratko opiše dejavnost t.i. Štajerskega bataljona ter dveh bataljonov Legije smrti, ki sta delova a v okviru kolaboracionistične Prostovoljne protikomunistične milice. Prikaže tudi boje s partizanskimi enotami. Po kapitulaciji Italije se iz teh enot formira 3.bataljon Slovenskega domobranstva, pozneje pa nekaj domobranskih postojank na novomeškem območju tvori t.i. Zaščito okraja Novo mesto.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2096
  • dcterms:title
   • Delovanje nasprotnikov partizanskega gibanja pod Gorjanci
  • dcterms:alternative
   • Activity of the Anti-partisan Movement under Gorjanci
  • dcterms:creator
   • Boris Mlakar
  • dcterms:subject
   • domobranci
   • Štajerski bataljon
   • Legija smrti
   • Prostovoljna protikomunistična milica
   • vojaške operacije
   • organizacija
  • dcterms:abstract
   • On the basis of literature and archive sources the author outlines the organization and military activities of the anti-partisan and anti-revolutionary movement in the area between Novo mesto and Gorjanci He briefly describes the activity of the Styrian battalion (Štajerski bataljon) and of two, so-called .Death Legion battalions (Legija smrti) which operated in the framework of the collaborationist Voluntary Antt-Communist Militia, as well as the armed conflicts between them. After the capitulation of Italy, the 3 rd Slovene Home Guard battalion (Domobranci) was formed out of these troops and Home Guard military posts were positioned in the area to constitute the so-called Novo mesto District Protection.

   • Avtor na podlagi literature in arhivskih virov podaja kratek pregled organizacijske in vojaške dejavnosti protipartizanskega oziroma protirevolucionarnega tabora na območju med Novim mestom in Gorjanci. Na kratko opiše dejavnost t.i. Štajerskega bataljona ter dveh bataljonov Legije smrti, ki sta delova a v okviru kolaboracionistične Prostovoljne protikomunistične milice. Prikaže tudi boje s partizanskimi enotami. Po kapitulaciji Italije se iz teh enot formira 3.bataljon Slovenskega domobranstva, pozneje pa nekaj domobranskih postojank na novomeškem območju tvori t.i. Zaščito okraja Novo mesto.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1995
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf