Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem - primer Ušeničnikove "teorije vrednosti", Mahničeve "definicije naroda" in "suverenosti ljudstva"

Avtor(ji): Pelikan, Egon
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor se ukvarja z vprašanjem idejne akomodacije ideologije političnega katolicizma na Slovenskem v času od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. S predstavitvijo odnosa vodilnih ideologov političnega katolicizma (Antona Mahniča in Aleša Ušeničnika) do nekaterih bistvenih družbenih vprašanj (nacionalnega vprašanja, vprašanja suverenosti ljudstva in teorije vrednosti) prikazuje avtor splošne lastnosti oziroma strategijo ideologov političnega katolicizma na Slovenskem pri njihovem soočanju z modernizacijo. Ob tem ugotavlja, da se njihova stališča spreminjajo in prehajajo celo v svoje lastno nasprotje. Proces akomodacije je ob tem pogojen tako z vsakokratnim političnim interesom kakor z idejno dezorientacijo, do katere je zaradi pospešene modernizacije prihajalo v katoliškem taboru.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2093
  • dcterms:title
   • Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem - primer Ušeničnikove "teorije vrednosti", Mahničeve "definicije naroda" in "suverenosti ljudstva"
  • dcterms:alternative
   • The Ideological Accommodation of Political Catholicism in Slovenia
   • (The examples of Ušeničnik's "value theory" and Mahnič's "definition of a nation" and "national sovereignty")
  • dcterms:creator
   • Egon Pelikan
  • dcterms:subject
   • katoliški tabor
   • politični katolicizem
   • 19. stoletje
   • 20. stoletje
   • Anton Mahnič
   • Aleš Ušeničnik
   • ideologija
   • družbena vprašana
  • dcterms:abstract
   • In the paper the author deals with the question of the ideological accommodation of political Catholicism in Slovenia, from the end of the nineteenth century to World War II. He presents the attitude of two leading Slovene ideologists of political Catholicism (Anton Mahnič and Aleš Ušeničnik) towards some crucial social questions (those regarding national identity, sovereignty and value theory), exposes their common features and strategies with regards to modernization, and arrives at a conclusion that their views were changing and even became self-contradictory. The process of accommodation was conditioned by individual political interests and ideological disorientation in the Catholic camp caused by rapid modernization.

   • Avtor se ukvarja z vprašanjem idejne akomodacije ideologije političnega katolicizma na Slovenskem v času od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne. S predstavitvijo odnosa vodilnih ideologov političnega katolicizma (Antona Mahniča in Aleša Ušeničnika) do nekaterih bistvenih družbenih vprašanj (nacionalnega vprašanja, vprašanja suverenosti ljudstva in teorije vrednosti) prikazuje avtor splošne lastnosti oziroma strategijo ideologov političnega katolicizma na Slovenskem pri njihovem soočanju z modernizacijo. Ob tem ugotavlja, da se njihova stališča spreminjajo in prehajajo celo v svoje lastno nasprotje. Proces akomodacije je ob tem pogojen tako z vsakokratnim političnim interesom kakor z idejno dezorientacijo, do katere je zaradi pospešene modernizacije prihajalo v katoliškem taboru.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1995
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf