Slovenska ljudska stranka in uvedba oblastnih samouprav leta 1927

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Ključne besede: Kraljevina SHS, oblasti, samouprava, SLS
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Na prelomu let 1926/1927 so po več kot petletnem odlaganju zaradi odpora centralistov uvedli samoupravo v največjih administrativnih enotah - oblasteh. Uveljavitev samouprave v skladu z določili vidovdanske ustave je bila takrat v ospredju političnega življenja v državi in je pomembno vplivala tudi na spremembe vlade. Avtor je osvetlil poglede Slovenske ljudske stranke na oblastne samouprave, ki so bile zaradi skromnih pristojnosti daleč od njenih avtonomističnih ustavnopravnih zahtev, in njeno odločitev, da bo kot vladna stranka poskušala čimbolj razširiti samoupravo ljubljanske in mariborske oblasti ter utrditi svojo dominacijo na Slovenskem.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2092
  • dcterms:title
   • Slovenska ljudska stranka in uvedba oblastnih samouprav leta 1927
  • dcterms:alternative
   • Slovene People's Party and the Introduction of Autonomous Districts in 1927
  • dcterms:creator
   • Miroslav Stiplovšek
  • dcterms:subject
   • Kraljevina SHS
   • oblasti
   • samouprava
   • SLS
  • dcterms:abstract
   • In the forefront of the Slovene political life at the turn of 1926 and 1927 was the issue of self-government, which was being introduced in the largest, newly established administrative districts, in accordance with the provisions of Vidovdan Constitution, after more than a five year deferment caused by the centralists opposition. This issue also caused changes in the Government. The author highlights the position of the Slovene People's Party with regards to these autonomous districts which were due to their low competencies, far from the party's autonomist constitutional claims, and its attempt as a government party, to expand, as much as possible, the autonomy of Ljubljana and Maribor Districts and thus strengthen its political domination in Slovenia.

   • Na prelomu let 1926/1927 so po več kot petletnem odlaganju zaradi odpora centralistov uvedli samoupravo v največjih administrativnih enotah - oblasteh. Uveljavitev samouprave v skladu z določili vidovdanske ustave je bila takrat v ospredju političnega življenja v državi in je pomembno vplivala tudi na spremembe vlade. Avtor je osvetlil poglede Slovenske ljudske stranke na oblastne samouprave, ki so bile zaradi skromnih pristojnosti daleč od njenih avtonomističnih ustavnopravnih zahtev, in njeno odločitev, da bo kot vladna stranka poskušala čimbolj razširiti samoupravo ljubljanske in mariborske oblasti ter utrditi svojo dominacijo na Slovenskem.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1995
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf