Preoboroževanje enot zagrebško-ljubljanske armadne oblasti s tehniko iz programa zahodne vojaške pomoči v petdesetih letih 20. stoletja

Avtor(ji): Tasić, Dmitar
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Povezava
Leto: 2008
Založnik(i): Vojaški muzej Slovenske vojske, Maribor, Defensor, Ljubljana
Soavtor(ji): Tomaž Kladnik (gl. in odg. ur.), Zvezdan Markovič (pomočnik gl. in odg. ur.), Meta Brulec (lekt.), Jeta Leskovar (prev.), Iris Žnidarič (prev.)


 • Podroben opis
  Prispevek obravnava problematiko preobo-rževanja Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v 50. letih 20. stoletja z zahodno oborožitvijo. Preoboroževanje se je izvajalo kot posledica za-ostritve odnosov z vzhodnim blokom po objavi resolucije Informbiroja. Za zahodne sile, ZDA, Veliko Britanijo in Francijo je bilo pomembno, da ustrezno zavarujejo prehod do Italije, ob morebitnem napadu sovjetskih in njenih satelitskih enot, prek Ljubljanskih vrat, torej čez slovensko ozemlje. Opisani sta dve tristranski jugoslovanski konferenci in reorganizacija enot JLA. Nove enote so v primerjavi s starimi dobile večjo ognjeno moč in bile tudi organizacijsko bolje postavljene.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20696
  • dcterms:title
   • Preoboroževanje enot zagrebško-ljubljanske armadne oblasti s tehniko iz programa zahodne vojaške pomoči v petdesetih letih 20. stoletja
  • dcterms:alternative
   • Rearmament of the Zagreb-Ljubljana Army Authority with Technical Assets from the Western Military Assistance Programme in the 1950s
  • dcterms:creator
   • Dmitar Tasić
  • dcterms:subject
   • Jugoslovanska ljudska armada
   • Jugoslavija
   • preoboroževanje
   • Ljubljanska vrata
   • Blejski sporazum
   • Nato
   • American Military Assistance Staff
   • hladna vojna
   • Yugoslavia
   • Yugoslav People’s Army
   • rearmament
   • Ljubljana gate
   • the Bled Agreement
   • NATO
   • American Military Assistance Staff
   • cold war
  • dcterms:abstract
   • Prispevek obravnava problematiko preobo-rževanja Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v 50. letih 20. stoletja z zahodno oborožitvijo. Preoboroževanje se je izvajalo kot posledica za-ostritve odnosov z vzhodnim blokom po objavi resolucije Informbiroja. Za zahodne sile, ZDA, Veliko Britanijo in Francijo je bilo pomembno, da ustrezno zavarujejo prehod do Italije, ob morebitnem napadu sovjetskih in njenih satelitskih enot, prek Ljubljanskih vrat, torej čez slovensko ozemlje. Opisani sta dve tristranski jugoslovanski konferenci in reorganizacija enot JLA. Nove enote so v primerjavi s starimi dobile večjo ognjeno moč in bile tudi organizacijsko bolje postavljene.
   • The article discusses the problem of the rearmament of the Yugoslav People’s Army (YPA) with western weapons, which took place in the1950s. The rearmament was a result of the exacerbation of relations with the eastern block after the adop-tion of the Resolution of the Communist Party Information Bureau. The most important consideration for the western powers (USA, Great Britain and France) was to ensure a safe passage to Italy through the Ljubljana Gate (Slovenia) in case of attack by Soviet forces or its satellites. Two tripartite Yugoslav conferences and the reorganisation process of the YPA are described. As opposed to the old units, the new units gained greater firepower and were better organised.
  • dcterms:publisher
   • Vojaški muzej Slovenske vojske, Maribor
   • Defensor, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Tomaž Kladnik (gl. in odg. ur.)
   • Zvezdan Markovič (pomočnik gl. in odg. ur.)
   • Meta Brulec (lekt.)
   • Jeta Leskovar (prev.)
   • Iris Žnidarič (prev.)
  • dcterms:type
   • Interactive Resource
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:20696
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf