Začetki delovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva

Avtor(ji): Režek, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1996
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Februarja 1953 se je LFJ na podlagi sklepa šestega kongresa KPJ/ZKJ preimenovala v SZDLJ. Ker se je partija na svojem kongresu odrekla neposrednemu vodstvu in si zadala zgolj nalogo idejnega usmerjanja, je SZDL namenila ključno vlogo pri odločanju o konkretnih političnih vprašanjih. SZDL naj bi pomembno vlogo odigrala tudi pri navezovanju stikov z zahodnim socialističnim gibanjem, vendar je bilo to precej zadržano glede njene formalne vključitve v Socialistično internacionalo. Zatikalo se je tudi pri uveljavljanju SZDL znotraj jugoslovanskih meja, saj se partijski vrh ni bil pripravljen odreči svojemu političnemu monopolu, kar je dokazoval tudi z nenačelnostjo pri kadrovskem ločevanju funkcij.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2043
  • dcterms:title
   • Začetki delovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva
  • dcterms:creator
   • Mateja Režek
  • dcterms:subject
   • Socialistična zveza delovnega ljudstva
   • SZDL
   • socialistična internacionala
   • komunistična partija
  • dcterms:abstract
   • In February 1953, the Yugoslav People's Front was renamed the Socialist Alliance of the Working People of Yugoslavia (SAWPY) following a decision adopted at the Sixth Congress of the Communist Party of Yugoslavia in November 1952. At the Congress, the Party also changed its name to the League of Communists of Yugoslavia and renounced direct political leadership, assuming instead the role of mere ideological direction and authorizing the SAWPY for taking decisions on specific political questions. The latter was also to play a major role in establishing links with the socialist movement in the West, which was, however, quite reserved in accepting the SAWPY as a formal member of the Socialist International. At home, the SAWPY also had difficulties in becoming effective, given that the Party leadership was, in practice, reluctant to relinquish its political monopoly, evident in the fact that key positions in the Party and the SAWPY were held by the same people.
   • Februarja 1953 se je LFJ na podlagi sklepa šestega kongresa KPJ/ZKJ preimenovala v SZDLJ. Ker se je partija na svojem kongresu odrekla neposrednemu vodstvu in si zadala zgolj nalogo idejnega usmerjanja, je SZDL namenila ključno vlogo pri odločanju o konkretnih političnih vprašanjih. SZDL naj bi pomembno vlogo odigrala tudi pri navezovanju stikov z zahodnim socialističnim gibanjem, vendar je bilo to precej zadržano glede njene formalne vključitve v Socialistično internacionalo. Zatikalo se je tudi pri uveljavljanju SZDL znotraj jugoslovanskih meja, saj se partijski vrh ni bil pripravljen odreči svojemu političnemu monopolu, kar je dokazoval tudi z nenačelnostjo pri kadrovskem ločevanju funkcij.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:21
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf