Načrti za spreminjanje meja, ustvarjanje novih državnih tvorb in meddržavnih povezav v vzhodni Srednji Evropi, politika ZDA ter ameriški Slovenci med drugo svetovno vojno

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Prispevek podaja pregled stališč in razmišljanj visokih ameriških politikov in uradnikov o vprašanju meja in morebitnem ustanavljanju novih državnih tvorb v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi med 1. in 2. svetovno vojno. Avtor prikazuje tudi reakcije slovenskih izseljencev v ZDA na politiko ZDA do obnovitve Jugoslavije po 2. svetovni vojni; morebitno ustanavljanje drugačnih državnih tvorb in povezav v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi; reševanje tržaškega vprašanja. V nadaljevanju je prikazano kako je ameriška vlada spremljala odnos izseljencev do dogodkov v stari domovini, predvsem v povezavi s politično opredelitvijo ZDA do teh dogodkov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2031
  • dcterms:title
   • Načrti za spreminjanje meja, ustvarjanje novih državnih tvorb in meddržavnih povezav v vzhodni Srednji Evropi, politika ZDA ter ameriški Slovenci med drugo svetovno vojno
  • dcterms:alternative
   • Plans for the Changes of International Frontiers, Establishment of New States and New Federations and Confederations in East-Central Europe, the Policy of the United States and the American Slovenians During World War I and World War II
  • dcterms:creator
   • Matjaž Klemenčič
  • dcterms:subject
   • ZDA
   • mejna vprašanja
   • Evropa
   • medvojno obdobje
   • slovenski izseljenci
   • Jugoslavija
   • tržaško vprašanje
  • dcterms:abstract
   • The aim of this contribution is to survey the opinions of high ranking members of the American Administration and the U.S. Congress on the questions of International Frontiers and the possible establishment of new states in East-Central and South-Eastern Europe during the first and the second World War. The author gives special emphasis to the question of the reactions of Slovenian Immigrants to the United States to the policy of the United States towards the reconstruction of Yugoslavia, the possible establishment of the new states, and other bonds among the nations in the region, and towards the question of Trieste. The article shows also how the American government followed the reactions of immigrants from the region t o American policy towards their old homelands during World War I and World War II.
   • Prispevek podaja pregled stališč in razmišljanj visokih ameriških politikov in uradnikov o vprašanju meja in morebitnem ustanavljanju novih državnih tvorb v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi med 1. in 2. svetovno vojno. Avtor prikazuje tudi reakcije slovenskih izseljencev v ZDA na politiko ZDA do obnovitve Jugoslavije po 2. svetovni vojni; morebitno ustanavljanje drugačnih državnih tvorb in povezav v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi; reševanje tržaškega vprašanja. V nadaljevanju je prikazano kako je ameriška vlada spremljala odnos izseljencev do dogodkov v stari domovini, predvsem v povezavi s politično opredelitvijo ZDA do teh dogodkov.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf