Zavezniki in odporništvo v severovzhodni Italiji

Avtor(ji): Valdevit, Giampaolo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Osvoboditev in okupacija: v strategiji Angloameričanov so v tem vrstnem redu ravnali s sovražnimi območji. Kar zadeva italijansko odporniško gibanje so sporazumi iz decembra 1944 med vrhovnim poveljstvom zavezniških sil (AFHQ) in med CLNAI (Comitato di liberazione Alta Italia, Odbor narodne osvoboditve za Severno Italijo) predstavljali jamstvo, da bodo zadeve šle v najavljeno smer. Toda od takrat je bilo zavezniškim poveljstvom tudi jasno, da tega jamstva v Julijski krajini ni. Tu sta perspektiva, da bodo oblast prevzele slovenske sile in tudi njihov pritisk na italijansko odporništvo napovedovali, da se lahko ponovi "grška izkušnja". Da bi se ji izognili, so zavezniki skušali narediti vse, da bi v trenutku, ko bo propadel nacizem, ne prišlo do brezvladja. Tako se je vojna zaključila z "dirko za Trst".


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2029
  • dcterms:title
   • Zavezniki in odporništvo v severovzhodni Italiji
  • dcterms:alternative
   • The Allies and the Resistance in North-East Italy
  • dcterms:creator
   • Giampaolo Valdevit
  • dcterms:subject
   • Italija
   • druga svetovna vojna
   • odpor
   • zavezniki
   • Julijska krajina
   • tržaško vprašanje
  • dcterms:abstract
   • Liberation and occupation: such was the Anglo-American strategy in dealing with enemy territories. In case of Italian Resistance Movement, the agreements made in December 1944 between the Supreme Command of the Allied Forces (AFHQ) and the CLNAI (Comitato di liberazione Alta Italia, the National Liberation Council for North Italy) represented a guarantee that matters would proceed in designated direction. But at that time it was also clear to the Allied Commands that such guarantee did not exist in Julian March. Here, the possibility of Slovene forces taking over the power and their pressing on Italian Resistance threatened the recurrence of "the Greek experience". To avoid such scenario the Allies tried everything to prevent the outbreak of anarchy when Nazism came to ruin. Thus the war ended with "the race for Trieste".
   • Osvoboditev in okupacija: v strategiji Angloameričanov so v tem vrstnem redu ravnali s sovražnimi območji. Kar zadeva italijansko odporniško gibanje so sporazumi iz decembra 1944 med vrhovnim poveljstvom zavezniških sil (AFHQ) in med CLNAI (Comitato di liberazione Alta Italia, Odbor narodne osvoboditve za Severno Italijo) predstavljali jamstvo, da bodo zadeve šle v najavljeno smer. Toda od takrat je bilo zavezniškim poveljstvom tudi jasno, da tega jamstva v Julijski krajini ni. Tu sta perspektiva, da bodo oblast prevzele slovenske sile in tudi njihov pritisk na italijansko odporništvo napovedovali, da se lahko ponovi "grška izkušnja". Da bi se ji izognili, so zavezniki skušali narediti vse, da bi v trenutku, ko bo propadel nacizem, ne prišlo do brezvladja. Tako se je vojna zaključila z "dirko za Trst".
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf