Pomen in vloga študijskega odseka pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko Primorje 1945-1946

Avtor(ji): Gombač, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Študijski odsek pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst (PNOO), je deloval od poletja 1945 do konca leta 1946. V sodelovanju z Oddelkom za mejna vprašanja iz Ljubljane, ki ga je vodil dr. Lojze Ude in Inštitutom za proučevanje mednarodnih vprašanj, katerega znanstveni tajnik je bil dr. Fran Zwitter, se je s svojimi sodelavci angažiral pri pripravi vrste elaboratov, brošur, knjig, ki so nastajali v letih 1945 in 1946 kot dokazno gradivo o upravičenosti zahtev po priključitvi Slovenskega primorja in Trsta k Jugoslaviji. Spomladi 1946, ko je na Primorsko prišla mednarodna razmejitvena komisija izvedencev, je odsek pripravil dve razstavi, organiziral sprejeme za komisijo po krajih, kjer se je komisija gibala, sodelovali z anketno komisijo pri popisu prebivalstva in svoje delo kronal s sodelovanjem pri pripravi Spomenice PNOO, ki so jo predstavniki PNOO 12. marca 1946 izročili članom razmejitvene komisije. V letu 1946 so začeli ob nazivu študijski odsek ali pa namesto njega uporabljati naziv Inštitut za proučevanje Julijske krajine in Trsta.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2027
  • dcterms:title
   • Pomen in vloga študijskega odseka pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko Primorje 1945-1946
  • dcterms:alternative
   • The Role and Significance of the Study Section of the Regional National Liberation Committee for Primorska and Trieste (1945-1946)
  • dcterms:creator
   • Metka Gombač
  • dcterms:subject
   • Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje in Trst
   • mejno vprašanje
   • tržaško vprašanje
   • Trst
   • Primorska
   • povojno obdobje
  • dcterms:abstract
   • The Study Section of the Regional National Liberation Committee (RNLC) for the Slovenian Littoral and Trieste operated from Summer 1945 to the end of 1946. The Section cooperated with the Department for Border Issues from Ljubljana, directed by Lojze Ude, and with the Institute for the Study of International Issues, with Fran Zwitter as Research Secretary, in the preparation of a series of detailed reports, brochures and books originating from 1945 and 1946, which were to be used as material evidence to support claims for the annexation of Primorska (the Slovenian Littoral) and Trieste to Yugoslavia. In Autumn 1946, for the occasion of the visit to Primorska by an international commission of experts for border issues, the Section prepared two exhibitions, made arrangements for the reception of the commission in the places it intended to visit, cooperated with another commission in the population census and, as a crown, helped in the preparation of a RNLC memorandum which was handed to the members of the border commission on March 12, 1946. That year, the Study Section was gradually renamed the Institute for the Study of the Julian March and Trieste.
   • Študijski odsek pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko primorje in Trst (PNOO), je deloval od poletja 1945 do konca leta 1946. V sodelovanju z Oddelkom za mejna vprašanja iz Ljubljane, ki ga je vodil dr. Lojze Ude in Inštitutom za proučevanje mednarodnih vprašanj, katerega znanstveni tajnik je bil dr. Fran Zwitter, se je s svojimi sodelavci angažiral pri pripravi vrste elaboratov, brošur, knjig, ki so nastajali v letih 1945 in 1946 kot dokazno gradivo o upravičenosti zahtev po priključitvi Slovenskega primorja in Trsta k Jugoslaviji. Spomladi 1946, ko je na Primorsko prišla mednarodna razmejitvena komisija izvedencev, je odsek pripravil dve razstavi, organiziral sprejeme za komisijo po krajih, kjer se je komisija gibala, sodelovali z anketno komisijo pri popisu prebivalstva in svoje delo kronal s sodelovanjem pri pripravi Spomenice PNOO, ki so jo predstavniki PNOO 12. marca 1946 izročili članom razmejitvene komisije. V letu 1946 so začeli ob nazivu študijski odsek ali pa namesto njega uporabljati naziv Inštitut za proučevanje Julijske krajine in Trsta.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf