Dr. Božidar Kobe

Slovenski intelektualci v času spora z Informbirojem

Avtor(ji): Lemut, Špela
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2012
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Božo Repe (mentor)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/20244
  • dcterms:title
   • Dr. Božidar Kobe
   • Slovenski intelektualci v času spora z Informbirojem
  • dcterms:alternative
   • Dr Božidar Kobe
   • Slovenian intellectuals during the conflict with the Cominform
  • dcterms:creator
   • Špela Lemut
  • dcterms:subject
   • Informbiro
   • informbirojevci
   • Goli otok
   • Jugoslavija
   • Cominform
   • Cominform members
   • Goli otok
   • Yugoslavia
  • dcterms:abstract
   • Obdobje po 2. svetovni vojni je za slovensko zgodovino ter njeno zgodovinopisje precej težavno in kontradiktorno. Čas ob koncu 40. in začetku 50. let je bil med drugim čas spora Jugoslavije z Informbirojem, ki je ključno zaznamoval tedanjo pozicijo in kasnejši razvoj povojne Jugoslavije, države, v kateri je živela večina Slovencev. V svoji diplomski nalogi želim raziskati, kako je na nastalo politično in družbeno situacijo reagirala slovenska inteligenca oz. bolj konkretno, skupina profesorjev na Univerzi v Ljubljani, med katerimi me najbolj zanima, eden vodilnih med/povojnih slovenskih pravnikov in teoretikov, predavatelj na Pravni fakulteti, dr. Božidar Kobe. Njegov prispevek slovenski kulturi in narodu mora dobiti svoje mesto v zgodovini.
   • For Slovenian history and its historiography the period after World War II is quite problematic and contradictory. The end of the 40s and early 50s was, among other things, the time of Yugoslavian conflict with the Cominform. The Cominform left a key mark on the then position and on the subsequent development of post-war Yugoslavia, the country where most of Slovenians lived. In my graduation thesis I do a research on how the Slovenian intelligence reacted to the political and social situation of the time. More specifically, I focus on a group of professors at the University of Ljubljana, of which I am most interested in one of the leading inter/post war Slovenian lawyers and theoreticians, a lecturer at the Faculty of Law, Dr Božidar Kobe. His contribution to Slovenian culture and people should get their place in history.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Božo Repe (mentor)
  • dcterms:date
   • 2012
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv