Tiri in čas

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Slovenske železnice - Železniški muzej
Identifier: ISSN 0353-4804 / COBISS.SI-ID 16560386


 • Podroben opis
  Sistory
  Pregled razvoja železniškega omrežja v Sloveniji in okolici
  Avtor(ji): Dolenc, Ervin
  Leto: 1998
  Zbirka: Tiri in čas; 10

  Sistory
  "Ko vihar dirjajo hlaponi"
  K socialni in kulturni zgodovini železnice v 19. stoletju
  Avtor(ji): Cvirn, Janez in Studen, Andrej
  Leto: 1998
  Zbirka: Tiri in čas; 12