Med formalno, emocionalno in zavestno pripadnostjo Komunistični partiji Slovenije v času okupacije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V razpravi je na primeru partijske šole novomeškega okrožja analiziran razkorak med realno obstoječim in željenim oziroma zahtevanim tipom člana Komunistične partije Slovenije v času 1941-1945. Le-ta je bil nasledek posebnih razmer, povzročenih z okupacijo, ko je pri sprejemanju novih članov v KPS bila odločilna njihova narodnoosvobodilna in ne toliko revolucionarna zavzetost. Pomanjkanje slednje je skušalo partijsko vodstvo že med vojno preseči z organizirano idejnopolitično vzgojo novih članov in s tem utemeljevati posameznikovo angažiranost ne samo na narodnoosvobodilni temveč tudi na revolucionarni pobudi.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2021
  • dcterms:title
   • Med formalno, emocionalno in zavestno pripadnostjo Komunistični partiji Slovenije v času okupacije
  • dcterms:alternative
   • Between the Formal, Emotional and Conscious Membership of the Communist Party of Slovenia during the Second World War
  • dcterms:creator
   • Vida Deželak Barič
  • dcterms:subject
   • narodnoosvobodilno gibanje
   • partizani
   • vzgoja
   • komunistična partija
  • dcterms:abstract
   • Using the example of the Novo mesto district Communist Party school, the paper analyses the contrast between the desired model and the actual member of the Communist Party of Slovenia between 1941 and 1945. Under the particular circumstances of the occupation, an eagerness to fight for national liberation became a more important criterion for acceptance to Party membership than revolutionary fervour. The Party leadership attempted to compensate for the lack of the latter by organizing compulsory ideo-political education for new members during the war, so that their actions would be motivated by Communist revolution as well.
   • V razpravi je na primeru partijske šole novomeškega okrožja analiziran razkorak med realno obstoječim in željenim oziroma zahtevanim tipom člana Komunistične partije Slovenije v času 1941-1945. Le-ta je bil nasledek posebnih razmer, povzročenih z okupacijo, ko je pri sprejemanju novih članov v KPS bila odločilna njihova narodnoosvobodilna in ne toliko revolucionarna zavzetost. Pomanjkanje slednje je skušalo partijsko vodstvo že med vojno preseči z organizirano idejnopolitično vzgojo novih članov in s tem utemeljevati posameznikovo angažiranost ne samo na narodnoosvobodilni temveč tudi na revolucionarni pobudi.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf