Arhivsko gradivo narodnoosvobodilnega boja 1941-1945 in njegova strokovna obdelava

Archive Material on the National Liberation War (1941-1945) and its Processing

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Članek prikazuje arhivsko obdelavo gradiva organov, organizacij in vojaških enot narodno-osvobodilnega gibanja (200 tekočih metrov, 650 fondov in zbirk) iz časa 2. svetovne vojne, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Gradivo je urejeno po načelu provenience, znotraj fondov pa po ureditveni shemi. Prejeti dopisi so praviloma ločeni od poslanih. V vojnih razmerah so namreč do jeseni 1944 uporabljali ta najenostavnejši način odlaganja dokumentov. Razmere na osvobojenem ozemlju so pred koncem vojne že omogočile bolj urejeno dopisovanje, predvsem pa pregled nad odloženim arhivom. Zato so Izvršni odbor OF, Slovenski narodnoosvobodilni svet in nekateri drugi organi in organizacije, ki so tedaj tam delovali, lahko začeli prejete in poslane dopise združevati v zadeve.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2020
  • dcterms:title
   • Arhivsko gradivo narodnoosvobodilnega boja 1941-1945 in njegova strokovna obdelava
   • Archive Material on the National Liberation War (1941-1945) and its Processing
  • dcterms:creator
   • Marija Oblak Čarni
  • dcterms:subject
   • arhivsko gradivo
   • NOB
   • druga svetovna vojna
  • dcterms:abstract
   • The paper deals with the archival processing of the material from the Second World War period (200 running meters, 650 group records and collections), which was produced by various bodies, organizations and military units of the National Liberation Movement and is now deposited in the Archives of the Republic of Slovenia. The material has been classified according to origin and, within individual group records, according to classification schemes. The received material is regularly kept separately from the issued. This basic method of document depositing was used in wartime conditions until Autumn 1944. Towards the end of the war, the situation on the liberated territory allowed a more ordered correspondence and, especially, an exercise of control over the deposited archives. This enabled the Executive Committee of the National Liberation Front, the Slovenian National Liberation Council and other organizations to begin subject classification of the received and issued documents.
   • Članek prikazuje arhivsko obdelavo gradiva organov, organizacij in vojaških enot narodno-osvobodilnega gibanja (200 tekočih metrov, 650 fondov in zbirk) iz časa 2. svetovne vojne, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije. Gradivo je urejeno po načelu provenience, znotraj fondov pa po ureditveni shemi. Prejeti dopisi so praviloma ločeni od poslanih. V vojnih razmerah so namreč do jeseni 1944 uporabljali ta najenostavnejši način odlaganja dokumentov. Razmere na osvobojenem ozemlju so pred koncem vojne že omogočile bolj urejeno dopisovanje, predvsem pa pregled nad odloženim arhivom. Zato so Izvršni odbor OF, Slovenski narodnoosvobodilni svet in nekateri drugi organi in organizacije, ki so tedaj tam delovali, lahko začeli prejete in poslane dopise združevati v zadeve.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf