Zgodovina in delo pravnikov

Avtor(ji): Pleterski, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor opozarja na vprašanje, za katerega meni, da bi tudi pravoslovje moralo danes problem podrobneje preučiti. To je III. zasedanje Vrhovnega plenuma OF dne 16. 9. 1941 v Ljubljani, ko je bil ustanovljen Slovenski narodni osvobodilni svet kot organ oblasti. Dogodek zadeva vprašanje o razmerju med priznavanjem mednarodnopravne kontinuitete jugoslovanske države in med priznavanjem nastanka slovenske države v obdobju 1941-1945. SNOO je prvi v zgodovini nastali oblastni organ, ki realno uveljavlja načelo suverenosti slovenskega naroda, načelo njegove pravice do samoodločbe, in ki ustvarja začetek njegove narodne države. Opozarja da ni zunaj OF nihče ustanovil konkurenčnega organa samostojne slovenske državne oblasti. Pri tem pogreša pravno mnenje.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2019
  • dcterms:title
   • Zgodovina in delo pravnikov
  • dcterms:alternative
   • History and the Legal Profession
  • dcterms:creator
   • Janko Pleterski
  • dcterms:subject
   • OF
   • SNOO
   • Slovenski narodni osvobodilni svet
   • druga svetovna vojna
  • dcterms:abstract
   • The author presents an issue which, according to him, should be studied in more detail by current jurisprudence. It regards the formation of the Slovene National Liberation Council (SNLC) as a governing body, at the Third Session of the Supreme Plenary of the LF, held on September 16, 1941, in Ljubljana. The event gave rise to the question of the relation between the international recognition of the legal continuity of the Yugoslav state and that of the Slovene state, founded in the period from 1941 and 1945. The SNLC was the first national governing body in history, which actually asserted the right of the Slovene nation to sovereignty and self-determination, thus creating the basis for the formation of its state. The author underlines that there was no attempt beyond the Liberation Front to form an alternative autonomous national governing body. He misses an opinion of the modern legal profession in this matter.
   • Avtor opozarja na vprašanje, za katerega meni, da bi tudi pravoslovje moralo danes problem podrobneje preučiti. To je III. zasedanje Vrhovnega plenuma OF dne 16. 9. 1941 v Ljubljani, ko je bil ustanovljen Slovenski narodni osvobodilni svet kot organ oblasti. Dogodek zadeva vprašanje o razmerju med priznavanjem mednarodnopravne kontinuitete jugoslovanske države in med priznavanjem nastanka slovenske države v obdobju 1941-1945. SNOO je prvi v zgodovini nastali oblastni organ, ki realno uveljavlja načelo suverenosti slovenskega naroda, načelo njegove pravice do samoodločbe, in ki ustvarja začetek njegove narodne države. Opozarja da ni zunaj OF nihče ustanovil konkurenčnega organa samostojne slovenske državne oblasti. Pri tem pogreša pravno mnenje.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf