Baltiške države med drugo svetovno vojno in primerjava s Slovenijo

Avtor(ji): Repe, Božo
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor obravnava razmere v baltiških državah med 2. svetovno vojno in jih primerja z razmerami v Sloveniji. Ugotavlja, da je bil cilj nemškega okupatorja enak: izselitev ali uničenje večine prebivalstva in germanizacija tistih, ki so oz. bi uspešno prestali rasne meritve. Pri baltskih narodih je bil ta cilj zastavljen dolgoročno, pri Slovencih kratkoročno, zato so se ukrepi okupatorjev in okupacijski sistemi razlikovali. V praksi je bil okupacijski sistem v baltiških državah bolj podoben italijanskemu kot pa nemškemu v Sloveniji. Bistvena razlika med baltiškimi državami in Slovenijo je v tem, da je v Sloveniji obstajalo močno, dobro organizirano in vojaško aktivno osvobodilno gibanje, medtem ko je bilo v baltiških državah omejeno zgolj na politično dejavnost in propagandno aktivnost.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2007
  • dcterms:title
   • Baltiške države med drugo svetovno vojno in primerjava s Slovenijo
  • dcterms:alternative
   • Baltic States during the Second World War and their Comparison with Slovenia
  • dcterms:creator
   • Božo Repe
  • dcterms:abstract
   • The author compares the situation in the Baltic states with that in Slovenia during the Second World War when all were occupied by Germany. His conclusion is that the final objective of the German occupier was essentially the same in each country: the extermination and deportation of the majority of population or the Germanization of those fortunate enough to pass the racial tests. In the case of the Baltic peoples, such an objective was to be achieved in the long-term, whereas in Slovenia, it was supposed to be more immediate. This policy was reflected in the different types of occupation and measures applied by the Germans in the respective countries. The German occupation in the Baltic states resembled more that of Italians than that it applied in Slovenia. The main difference between Slovenia and the Baltic states was that, in the former, the resistance movement was strong, well-organized and military active, whereas in the latter, this was limited to mere political and propagandist activity.
   • Avtor obravnava razmere v baltiških državah med 2. svetovno vojno in jih primerja z razmerami v Sloveniji. Ugotavlja, da je bil cilj nemškega okupatorja enak: izselitev ali uničenje večine prebivalstva in germanizacija tistih, ki so oz. bi uspešno prestali rasne meritve. Pri baltskih narodih je bil ta cilj zastavljen dolgoročno, pri Slovencih kratkoročno, zato so se ukrepi okupatorjev in okupacijski sistemi razlikovali. V praksi je bil okupacijski sistem v baltiških državah bolj podoben italijanskemu kot pa nemškemu v Sloveniji. Bistvena razlika med baltiškimi državami in Slovenijo je v tem, da je v Sloveniji obstajalo močno, dobro organizirano in vojaško aktivno osvobodilno gibanje, medtem ko je bilo v baltiških državah omejeno zgolj na politično dejavnost in propagandno aktivnost.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf