Avstrijci in nacionalsocializem: žrtve ali storilci? O odnosu do odpora in kolaboracije

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Ključne besede: Avstrija, nacizem, odporniško gibanje
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor izhaja iz mnenja, da je bil nacionalsocializem kot avstrijski fašizem avtohtono politično gibanje in ne le podružnica nemškega. Delež avstrijskega prebivalstva včlanjenega v nacistično stranko je bil v času 2. svetovne vojne nad povprečjem tretjega rajha. Avstrijci so bili v veliki meri sostorilci nacistične politike v okupiranih državah. Predstavlja tudi odpor proti nacizmu v Avstriji. Odporniško gibanje ni bilo enotno; razdeljeno je bilo tako teritorialno kot tudi svetovnonazorsko oz. politično. Ugotavlja, da so Avstrijo osvobodili zavezniki in da je padlo pri tem več zavezniških vojakov kot je bilo članov avstrijskega odporniškega gibanja.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2006
  • dcterms:title
   • Avstrijci in nacionalsocializem: žrtve ali storilci? O odnosu do odpora in kolaboracije
  • dcterms:alternative
   • Austrians and the National Socialism: Victims or Perpetrators? On Relation to Resistance and Collaboration
  • dcterms:creator
   • Wolfgang Neugebauer
  • dcterms:subject
   • Avstrija
   • nacizem
   • odporniško gibanje
  • dcterms:abstract
   • The discussion is based on the author's opinion that the National Socialism as the Austrian version of fascism, was an autochthonous political movement and not merely a branch of German National Socialism. Namely, the share of Austrian population affiliated with the Nazi Party during the World War II was above the average in Third Reich. Moreover, the Austrians were to a large extent the co-perpetrators of Nazi policy in occupied states. The author also presents the resistance against Nazism in Austria. The Resistance Movement was not uniform; it was divided territorially as well as ideologically and politically. The author finds that Austria was liberated by the allies and that more allied soldiers were killed on that occasion than there were members of Austrian Resistance Movement.
   • Avtor izhaja iz mnenja, da je bil nacionalsocializem kot avstrijski fašizem avtohtono politično gibanje in ne le podružnica nemškega. Delež avstrijskega prebivalstva včlanjenega v nacistično stranko je bil v času 2. svetovne vojne nad povprečjem tretjega rajha. Avstrijci so bili v veliki meri sostorilci nacistične politike v okupiranih državah. Predstavlja tudi odpor proti nacizmu v Avstriji. Odporniško gibanje ni bilo enotno; razdeljeno je bilo tako teritorialno kot tudi svetovnonazorsko oz. politično. Ugotavlja, da so Avstrijo osvobodili zavezniki in da je padlo pri tem več zavezniških vojakov kot je bilo članov avstrijskega odporniškega gibanja.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf