Odmevi o razmerah v Prekmurju v prvih mesecih madžarske okupacije v ljubljanskem legalnem dnevnem časopisju

Avtor(ji): Godeša, Bojan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor v razpravi opisuje kako je ljubljansko legalno dnevno časopisje (Slovenec, Jutro) prikazovalo razmere v Prekmurju pod madžarsko zasedbo. Kljub sorazmerni maloštevilnosti člankov so bile prekmurske razmere opisane dokaj natančno in iz različnih zornih kotov. V člankih zasledimo vesti o nemški zasedbi Prekmurja, o prihodu madžarskega okupatorja in njegovih raznovrstnih ukrepih na političnem, vojaškem, upravno-teritorialnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in športnem področju. Časopisni članki kot vir tako dopolnjujejo podobo o prekmurskih razmerah med okupacijo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2003
  • dcterms:title
   • Odmevi o razmerah v Prekmurju v prvih mesecih madžarske okupacije v ljubljanskem legalnem dnevnem časopisju
  • dcterms:alternative
   • The Responses in Legal Ljubljana Daily Papers on Conditions in Prekmurje during the First Months of Hungarian Occupation
  • dcterms:creator
   • Bojan Godeša
  • dcterms:subject
   • Prekmurje
   • okupacija
   • Madžari
   • druga svetovna vojna
   • tisk
  • dcterms:abstract
   • The author describes how the legal Ljubljana dailies (Slovenec, Jutro) presented the conditions in Prekmurje during the Hungarian occupation. Despite of comparatively small number of articles, the situation in Prekmurje was portrayed rather accurately and from different angles. The articles contain news on German occupation of Prekmurje, on arrival of Hungarian occupier and his diverse measures in political, military, administrative-territorial, economic, social, cultural and sporting sphere. As a source of information, the newspaper articles complement the picture of conditions in Prekmurje during the occupation.
   • Avtor v razpravi opisuje kako je ljubljansko legalno dnevno časopisje (Slovenec, Jutro) prikazovalo razmere v Prekmurju pod madžarsko zasedbo. Kljub sorazmerni maloštevilnosti člankov so bile prekmurske razmere opisane dokaj natančno in iz različnih zornih kotov. V člankih zasledimo vesti o nemški zasedbi Prekmurja, o prihodu madžarskega okupatorja in njegovih raznovrstnih ukrepih na političnem, vojaškem, upravno-teritorialnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in športnem področju. Časopisni članki kot vir tako dopolnjujejo podobo o prekmurskih razmerah med okupacijo.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf