Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju

Principles of the Hungarian Occupational Policy in Prekmurje

Avtor(ji): Fujs, Metka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica je pripravila strnjeni pregled izhodišč, ki so opredelila madžarsko okupacijo Prekmurja. Najprej je bila to potrianonska madžarska državna politika, ki ni nikoli priznala rezultatov mirovnega procesa po 1. svetovni vojni in si je za svoje revizionistične težnje iskala zaveznikov med evropskimi fašističnimi režimi. Drugo dejstvo je bila sama narodna in verska sestava prekmurskega prebivalstva, med katerim so se različne skupine tudi različno opredeljevale do madžarske zasedbe v aprilu 1941. V skladu s slednjim je bil odnos okupacijske uprave do posameznih skupin, pri čemer je še posebej izstopal odnos do avtohtonega slovenskega prebivalstva, ki mu je nova oblast namenjala največ svoje pozornosti v obliki propagande in izobraževanja. To pa ni moglo skriti, da je šlo vendar le za privid - kuliso vojne, ki je tudi med prekmurskim prebivalstvom terjala svoje žrtve.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2002
  • dcterms:title
   • Izhodišča madžarske okupacijske politike v Prekmurju
   • Principles of the Hungarian Occupational Policy in Prekmurje
  • dcterms:creator
   • Metka Fujs
  • dcterms:subject
   • Prekmurje
   • okupacija
   • Madžari
   • druga svetovna vojna
  • dcterms:abstract
   • The author has prepared an outline review of the principles which determined the Hungarian occupational policy in Prekmurje. In the first place, there was the policy of the Hungarian state which had never recognized the Trianon Peace Treaty after the First World War, and saught alliance with the Fascist regimes in Europe to ensure support for its revisionist tendencies,. The second factor was the structure of the population in Prekmurje. Different ethnic and religious groups responded differently to the Hungarian occupation in April 1941 and the attitude of the occupying authorities towards individual groups varied in accordance with that response. Very particular was the relationship with the autochtonous Slovenian population to whom the new authorities dedicated the greatest attention through propaganda and education. However, this attention was only a mirage with a real war behind the scenes which took its toll also among the people of Prekmurje.
   • Avtorica je pripravila strnjeni pregled izhodišč, ki so opredelila madžarsko okupacijo Prekmurja. Najprej je bila to potrianonska madžarska državna politika, ki ni nikoli priznala rezultatov mirovnega procesa po 1. svetovni vojni in si je za svoje revizionistične težnje iskala zaveznikov med evropskimi fašističnimi režimi. Drugo dejstvo je bila sama narodna in verska sestava prekmurskega prebivalstva, med katerim so se različne skupine tudi različno opredeljevale do madžarske zasedbe v aprilu 1941. V skladu s slednjim je bil odnos okupacijske uprave do posameznih skupin, pri čemer je še posebej izstopal odnos do avtohtonega slovenskega prebivalstva, ki mu je nova oblast namenjala največ svoje pozornosti v obliki propagande in izobraževanja. To pa ni moglo skriti, da je šlo vendar le za privid - kuliso vojne, ki je tudi med prekmurskim prebivalstvom terjala svoje žrtve.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf