O nekaterih značilnostih protinacističnega odpora koroških Slovencev v letih 1938-1945

Avtor(ji): Stojanovič, Risto
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor na podlagi arhivskih virov (Inštituta za narodnostna vprašanja, Arhiva Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve RS, Koroškega pokrajinskega muzeja, Zveze koroških partizanov v Celovcu in Vojaškozgodovinskega inštituta v Beogradu) ter literature predstavlja poglavitne značilnosti protinacističnega boja koroških Slovencev od anšlusa do konca 2. svetovne vojne: preganjanje Slovencev v Avstriji, njihov odpor, rast partizanskih enot na Koroškem in razvoj narodnoosvobodilnega gibanja, žrtve med koroškimi Slovenci, materialno škodo ter zaključne boje 2. svetovne vojne, ki so potekali v Evropi prav na Koroškem.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2001
  • dcterms:title
   • O nekaterih značilnostih protinacističnega odpora koroških Slovencev v letih 1938-1945
  • dcterms:alternative
   • Some Features of Anti-Nazi Resistance by the Carinthian Slovenes in the Years between 1938 and 1945
  • dcterms:creator
   • Risto Stojanovič
  • dcterms:subject
   • Koroška
   • druga svetovna vojna
   • narodnoosvobodilno gibanje
   • koroški Slovenci
   • partizani
  • dcterms:abstract
   • On the basis of archive sources (Institute for National Questions, Archives of the Republic of Slovenia, Ministry of Interior Affairs, Carinthian Provincial Museum in Slovenj Gradec, League of Carinthian Partisans in Klagenfurt and Institute for Military History in Belgrade) and literature, the author presents the main features of the anti-Nazi resistance by the Carinthian Slovenes in Austria, the development of the National Liberation Movement and Partisan units in Carinthia, the victims among the Carinthian Slovenes, the material damage and the final Second World War combats in Europe which took place in Carinthia.
   • Avtor na podlagi arhivskih virov (Inštituta za narodnostna vprašanja, Arhiva Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve RS, Koroškega pokrajinskega muzeja, Zveze koroških partizanov v Celovcu in Vojaškozgodovinskega inštituta v Beogradu) ter literature predstavlja poglavitne značilnosti protinacističnega boja koroških Slovencev od anšlusa do konca 2. svetovne vojne: preganjanje Slovencev v Avstriji, njihov odpor, rast partizanskih enot na Koroškem in razvoj narodnoosvobodilnega gibanja, žrtve med koroškimi Slovenci, materialno škodo ter zaključne boje 2. svetovne vojne, ki so potekali v Evropi prav na Koroškem.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf