Prispevki za novejšo zgodovino, 1995, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1995
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • France Kresal: Mezde in plače na Slovenskem od novele obrtnega reda 1885 do kolektivnih pogodb 1991
 • Jurij Perovšek: Vprašanje slovenskega parlamenta leta 1918
 • Miroslav Stiplovšek: Slovenska ljudska stranka in uvedba oblastnih samouprav leta 1927
 • Egon Pelikan: Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem - primer Ušeničnikove "teorije vrednosti", Mahničeve "definicije naroda" in "suverenosti ljudstva"
 • Žarko Lazarević: Razplet kmečke dolžniške krize v Jugoslaviji tridesetih let v primerjavi z nekaterimi evropskimi državami
 • Boris Mlakar: Delovanje nasprotnikov partizanskega gibanja pod Gorjanci
 • Dušan Biber: Britanska diplomatska poročila o nemški manjšini v Jugoslaviji v letih 1933-1945
 • Ljuba Dornik Šubelj: Ustanovitev oddelka za zaščito naroda za Slovenijo
 • Matejka Jeraj: Delavski zaupniki v Sloveniji v obdobju socializma
 • Vida Deželak Barič: Historična dokumentacija, Osvobodilni boj kot priložnost za izvedbo revolucionarnih ciljev
 • Janko Prunk / Žarko Lazarević: Jubileji, France Kresal - šestdesetletnik
 • Jurij Perovšek: Jubileji, Miroslav Stiplovšek - šestdesetletnik
 • Martin Ivanič: Jubileji, Zdravko Klanjšček - sedemdesetletnik
 • Janko Prunk: In memoriam, Bogo Grafenauer (1916 - 1995)
 • Bojan Balkovec: Posvetovanja, Stoletje gospodarskih sprememb v Sloveniji in prelomnice 1918 - 1945 - 1991, Celje, 8. marec 1995
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Die Protokolle des osterreichischen Ministerrates (1848-1867), Abteilung VI, Ministerium Belcredi 29.7. 1865 - 6.2. 1867
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Bojan Godeša: Kdor ni z nami je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji. Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Makso Šnuderl: Dnevnik 1941 - 1945. II. V partizanih
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Tone Ferenc: La provincia 'italiana' di Lubiana. Documenti 1941 - 1942
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Silvo Grgič Zločini okupatorjevih sodelavcev; 1. knjiga: Izven boja pobiti in na druge načine umorjeni, ranjeni in ujeti slovenski partizani
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Ferdo Gestrin: Svet pod Krimom
 • Tomaž Teropšič: Ocene in poročila, Mirko Fajdiga: Bračičeva brigada. Na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem. Prva in druga knjiga
 • Jože Prinčič: Ocene in poročila, Milko Mikola: Sodni procesi na Celjskem 1944-1951
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Jože Prinčič: Povojne nacionalizacije v Sloveniji 1945-1963
 • Mateja Režek: Ocene in poročila, Aleš Gabrič: Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953 - 1962
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Aleš Gabrič: Socialistična kulturna revolucija. Slovenska kulturna politika 1953-1962
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu Inštituta za novejšo zgodovino 1994
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1994