Ob 'abesinski' vojni

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorica obravnava malo znano poglavje iz zgodovine Primorske: kako so doživljali Slovenci v Italiji njeno vojno v Etiopiji v letih 1935-1936, ki je, med drugim, prekinila meddržavna pogajanja med Italijo in Jugoslavijo. Več stotin vojaških obveznikov je dezertiralo v Jugoslavijo, drugi so ob vpoklicu demonstrirali proti režimu, bili so tudi prebegi na etiopsko stran in pomoč gverili. Med prebivalstvom, ki ga je prizadelo vojno gospodarstvo, racioniranje preskrbe in avtarkija, se je poglobilo uporništvo, kar sta izkoristili KPI in slovenska narodnorevolucionarna organizacija za snovanje protifašistične in protivojne ljudske fronte.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1999
  • dcterms:title
   • Ob 'abesinski' vojni
  • dcterms:alternative
   • Slovenes and the 'Abyssinian' War
  • dcterms:creator
   • Milica Kacin Wohinz
  • dcterms:subject
   • Slovenci
   • abesinska vojna
   • Italija
   • fašizem
   • odpor
  • dcterms:abstract
   • The author deals with a little known chapter from the history of Primorska, and how the Slovenes in Italy experienced the war in Ethiopia, in 1935 and 1936, which had, among other things, disrupted the negotiations between Italy and Yugoslavia. Several hundreds of military conscripts deserted to Yugoslavia, others publicly demonstrated against their conscription, and there were also cases of defection to the Ethiopian side and helping guerrillas. The Communist Party of Italy and the Slovenian National Revolutionary Organisation took advantage of growing public discontent with the war economy, rationed supply and autarchy, for the formation of an anti-Fascist and anti-military national front.
   • Avtorica obravnava malo znano poglavje iz zgodovine Primorske: kako so doživljali Slovenci v Italiji njeno vojno v Etiopiji v letih 1935-1936, ki je, med drugim, prekinila meddržavna pogajanja med Italijo in Jugoslavijo. Več stotin vojaških obveznikov je dezertiralo v Jugoslavijo, drugi so ob vpoklicu demonstrirali proti režimu, bili so tudi prebegi na etiopsko stran in pomoč gverili. Med prebivalstvom, ki ga je prizadelo vojno gospodarstvo, racioniranje preskrbe in avtarkija, se je poglobilo uporništvo, kar sta izkoristili KPI in slovenska narodnorevolucionarna organizacija za snovanje protifašistične in protivojne ljudske fronte.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf