Sklep sekretariata Izvršnega komiteja Komunistične internacionale št. 688, z dne 15. septembra 1940

Avtor(ji): Pirjevec, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor povzema in komentira dokument iz arhiva za proučevanje dokumentov novejše zgodovine iz Moskve. V njem sekretariat Izvršnega komiteja Komunistične internacionale odgovarja generalnemu sekretarju KPJ Josipu Brozu-Titu na vprašanja glede nameravanega sklica partijskega kongresa ali konference, sindikalne organiziranosti delavstva in glede ustanavljanja oboroženih enot za zaščito demonstracij pred policijo. Vse to je vodstvo Kominterne odsvetovalo. Sekretariat IK KI je nasprotoval Titovi revolucionarni gorečnosti tudi v vprašanju o strmoglavljenju vlade in vzpostavitvi ljudske vlade, svetoval pa mu je oblikovanje širše ljudske fronte s krogi pripravljenimi sodelovati s komunisti.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1998
  • dcterms:title
   • Sklep sekretariata Izvršnega komiteja Komunistične internacionale št. 688, z dne 15. septembra 1940
  • dcterms:alternative
   • Resolution No. 688 of the Secretariat of the Executive Committee of the Communist International from September 15, 1940
  • dcterms:creator
   • Jože Pirjevec
  • dcterms:subject
   • Kominterna
   • 1940
   • Josip Broz Tito
   • organizacija
  • dcterms:abstract
   • The author summarizes and comments on a document found in the archive for the study of documents of most recent history in Moscow. In this document, the Secretariat of the Executive Committee of the Communist International replies to the questions, asked by the Secretary-general of the Communist Party of Yugoslavia, Josip Broz-Tito. His questions concerned the intended convening of a Party congress or conference, trade union organization of labouring class and the formation of armed units for protection of demonstrations against police. The Comintern leadership advised him against all of this. The Secretariat of the ECCI opposed Tito's revolutionary zeal also on the question of overthrowing the government and establishing a people's government, and advised him to form a wide people's front with various circles which were willing to cooperate with communists.
   • Avtor povzema in komentira dokument iz arhiva za proučevanje dokumentov novejše zgodovine iz Moskve. V njem sekretariat Izvršnega komiteja Komunistične internacionale odgovarja generalnemu sekretarju KPJ Josipu Brozu-Titu na vprašanja glede nameravanega sklica partijskega kongresa ali konference, sindikalne organiziranosti delavstva in glede ustanavljanja oboroženih enot za zaščito demonstracij pred policijo. Vse to je vodstvo Kominterne odsvetovalo. Sekretariat IK KI je nasprotoval Titovi revolucionarni gorečnosti tudi v vprašanju o strmoglavljenju vlade in vzpostavitvi ljudske vlade, svetoval pa mu je oblikovanje širše ljudske fronte s krogi pripravljenimi sodelovati s komunisti.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf