Idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma

Avtor(ji): Prunk, Janko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Ključne besede: Edvard Kardelj, socializem
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor poskuša na osnovi obsežnega izvirnega publicističnega in arhivskega gradiva analizirati in oceniti idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma. V analizi Kardeljevega pisanja in tudi političnega ravnanja v vseh treh obdobjih (pred 2. svetovno vojno, med njo in v povojnem času socialistične Jugoslavije) pride do zaključka, da je bil Kardelj vse življenje v svojem nazoru zvest revolucionarnemu marksizmu leninistične variante. Za zadnje delo Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja (1977) si avtor dovoljuje hipotezo, da bi ga bilo moč ocenjevati kot izstop iz leninistične paradigme.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1997
  • dcterms:title
   • Idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma
  • dcterms:alternative
   • Political View of Edvard Kardelj within the Framework of European Socialism
  • dcterms:creator
   • Janko Prunk
  • dcterms:subject
   • Edvard Kardelj
   • socializem
  • dcterms:abstract
   • On a basis of comprehensive original publicistic and archive material the author attempts to analyze and assess the political view of Edvard Kardelj within the framework of European socialism. Through analysis of Kardelj's writing and also his political conduct during all three periods (before the World War II, during it and in the postwar socialist Yugoslavia), he comes to a conclusion that Kardelj remained true to revolutionary Marxism of Leninist type throughout his life. According to author's hypothesis, Kardelj's final work Courses of development of socialist self-managing political system (Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja, 1977) indicates a withdrawal from Leninist paradigm.
   • Avtor poskuša na osnovi obsežnega izvirnega publicističnega in arhivskega gradiva analizirati in oceniti idejnopolitični nazor Edvarda Kardelja v okviru evropskega socializma. V analizi Kardeljevega pisanja in tudi političnega ravnanja v vseh treh obdobjih (pred 2. svetovno vojno, med njo in v povojnem času socialistične Jugoslavije) pride do zaključka, da je bil Kardelj vse življenje v svojem nazoru zvest revolucionarnemu marksizmu leninistične variante. Za zadnje delo Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja (1977) si avtor dovoljuje hipotezo, da bi ga bilo moč ocenjevati kot izstop iz leninistične paradigme.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf