Ukinitev oblastnih samouprav in oblikovanje banske uprave Dravske banovine leta 1929

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor predvsem na osnovi virov osvetljuje pomen državnopravnih ukrepov kralja Aleksandra po uvedbi diktature leta 1929 za položaj Slovenije v jugoslovanski državi. V tem pogledu sta pomenili ukinitev samouprav ljubljanske in mariborske oblasti ter oblikovanje Dravske banovine in njene kraljevske banske uprave veliko prelomnico. Jugoslovanski del slovenskega ozemlja je bil spet združen v eni upravni enoti, hkrati pa je bila ukinjena sleherna samouprava in boj za avtonomijo Slovenije se je vrnil na izhodišče.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1996
  • dcterms:title
   • Ukinitev oblastnih samouprav in oblikovanje banske uprave Dravske banovine leta 1929
  • dcterms:alternative
   • The Abolition of Autonomous Districts and the Institution of the Ban's Administration of Dravska Banovina in 1929
  • dcterms:creator
   • Miroslav Stiplovšek
  • dcterms:subject
   • šestojanuarska diktatura
   • Kraljevina SHS
   • Kraljevina Jugoslavija
   • Dravska banovina
   • uprava
   • banovine
   • avtonomija
  • dcterms:abstract
   • The author uses various sources to elucidate the relevance of the administrative measures, introduced by King Alexander after the imposition of his dictatorship in 1929, for the political position of Slovenia within the Kingdom of Yugoslavia. The abolition of the Autonomous Districts of Ljubljana and Maribor, and their substitution with Dravska banovina (Ban's Province) and its Royal Ban's Administration, spelled a major turning point in the political history of Slovenia. The Slovene lands in Yugoslavia were, thereby, returned under a single administrative unit, any form of Slovene self-administration annihilated and its struggle for autonomy brought back to the starting point.
   • Avtor predvsem na osnovi virov osvetljuje pomen državnopravnih ukrepov kralja Aleksandra po uvedbi diktature leta 1929 za položaj Slovenije v jugoslovanski državi. V tem pogledu sta pomenili ukinitev samouprav ljubljanske in mariborske oblasti ter oblikovanje Dravske banovine in njene kraljevske banske uprave veliko prelomnico. Jugoslovanski del slovenskega ozemlja je bil spet združen v eni upravni enoti, hkrati pa je bila ukinjena sleherna samouprava in boj za avtonomijo Slovenije se je vrnil na izhodišče.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf