Prof. dr. Tone Ferenc in vojaško zgodovinopisje v Sloveniji

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Dejavnost prof. dr. Toneta Ferenca na področju vojaške zgodovine kot dela splošne zgodovine 2. svetovne vojne na Slovenskem je obsežna. Ko je še bil študent zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je sodeloval pri pripravi rokopisov Zbornika dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, Boji v Sloveniji. Uredil je zvezke od 7 do 11 v slovenščini. Bil je soavtor in recenzent obsežne knjige Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945. Napisal je pomembne vojaško zgodovinske monografije in je dosegel najvišjo stopnjo kot zgodovinar, raziskovalec in pedagog za obdobje 2. svetovne vojne na Slovenskem.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1990
  • dcterms:title
   • Prof. dr. Tone Ferenc in vojaško zgodovinopisje v Sloveniji
  • dcterms:alternative
   • Professor Tone Ferenc and Military History in Slovenia
  • dcterms:creator
   • Zdravko Klanjšček
  • dcterms:abstract
   • The contribution of Professor Tone Ferenc, Ph.D, to military history, as a part of the general history of the Second World War in Slovenia, is comprehensive. As a history student at the Faculty of Philosophy of the Ljubljana University, he participated in the preparation of manuscripts for Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov; Boji v Sloveniji (Miscellany of the Documents and Data on the National Liberation War of the Yugoslav Peoples; Battles in Slovenia) He was the editor of Volumes 7 to 11 in Slovene, and the co-author and reviewer of a voluminous book "Naroodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945" (The National Liberation War in Slovenia 1941-1945). He also wrote important military monographies and can be regarded as the highest authority, as historian, researcher and pedagogue, for the Second World War in Slovenia.
   • Dejavnost prof. dr. Toneta Ferenca na področju vojaške zgodovine kot dela splošne zgodovine 2. svetovne vojne na Slovenskem je obsežna. Ko je še bil študent zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je sodeloval pri pripravi rokopisov Zbornika dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, Boji v Sloveniji. Uredil je zvezke od 7 do 11 v slovenščini. Bil je soavtor in recenzent obsežne knjige Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941-1945. Napisal je pomembne vojaško zgodovinske monografije in je dosegel najvišjo stopnjo kot zgodovinar, raziskovalec in pedagog za obdobje 2. svetovne vojne na Slovenskem.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf