Oris raziskovalne dejavnosti dr. Toneta Ferenca

Avtor(ji): Ževart, Milan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek obravnava raziskovalno dejavnost univerzitetnega profesorja, znanstvenega in arhivskega svetnika dr. Toneta Ferenca do začetka leta 1997, ko je njegova bibliografija obsegala 646 enot, med njimi številne samostojne publikacije. Ferenc je preučeval predvsem okupacijo in odpor proti okupatorjem na Slovenskem v času 2. svetovne vojne, a pri tem upošteval širše dogajanja. Ferenc, ki je najboljši poznavalec arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev v obdobju 1941-1945, je tudi največ opravil pri znanstvenem objavljanju virov omenjenega obdobja. Velika kakovost Ferenčevih del v znatni meri temelji na vztrajnem in sistematičnem zbiranju virov ter obvladovanju velikih količin zgodovinskega gradiva. Brez upoštevanja Ferenčevih del ni mogoče razpravljati o zgodovini Slovencev v letih 1941-1945.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1988
  • dcterms:title
   • Oris raziskovalne dejavnosti dr. Toneta Ferenca
  • dcterms:alternative
   • The Research Work of Tone Ferenc
  • dcterms:creator
   • Milan Ževart
  • dcterms:abstract
   • The paper deals with the research work of Tone Ferenc, Ph.D, university professor, Scientific and archive councilor, for the period up to the beginning of 1997. By that time his bibliography counted 646 titles, among them a number of independent publications. Ferenc has dedicated most of his research to the Second World War period in Slovenia, its occupation and national resistance, however, with reference to global events. As the leading expert for archive material on the history of Slovenes between 1941 and 1945, he played a major role in the publication of scientific sources for that period. The high quality of his published work is the fruit of a persistent and systematic collection of sources and his mastery of extensive historical material. Today, one can hardly discuss the Second World War history of the Slovenes without reference to Ferenc's work.
   • Prispevek obravnava raziskovalno dejavnost univerzitetnega profesorja, znanstvenega in arhivskega svetnika dr. Toneta Ferenca do začetka leta 1997, ko je njegova bibliografija obsegala 646 enot, med njimi številne samostojne publikacije. Ferenc je preučeval predvsem okupacijo in odpor proti okupatorjem na Slovenskem v času 2. svetovne vojne, a pri tem upošteval širše dogajanja. Ferenc, ki je najboljši poznavalec arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev v obdobju 1941-1945, je tudi največ opravil pri znanstvenem objavljanju virov omenjenega obdobja. Velika kakovost Ferenčevih del v znatni meri temelji na vztrajnem in sistematičnem zbiranju virov ter obvladovanju velikih količin zgodovinskega gradiva. Brez upoštevanja Ferenčevih del ni mogoče razpravljati o zgodovini Slovencev v letih 1941-1945.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:222
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf