Gospodarski stiki Slovenije z državami naslednicami Avstroogrske monarhije po drugi svetovni vojni (1945-1960)

Avtor(ji): Prinčič, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor je na podlagi arhivskega in drugega gradiva orisal gospodarske stike Slovenije s sosednjimi državami, naslednjicami Avstro-ogrske monarhije od konca 2. svetovne vojne do leta 1960. Težišče razprave je na stikih z madžarskimi, poljskimi in češkoslovaškimi podjetji; z njimi so slovenska sklenila vrsto sporazumov, ki so bili potrebni za izpolnitev prvega petletnega načrta. Po sporu z Informbirojem so bili ti stiki pretrgani, povečalo pa se je gospodarsko sodelovanje z Avstrijo.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1972
  • dcterms:title
   • Gospodarski stiki Slovenije z državami naslednicami Avstroogrske monarhije po drugi svetovni vojni (1945-1960)
  • dcterms:alternative
   • Economic Relations between Slovenia and the States-Successors of the Habsburg Empire after the Second World War (1945-1960)
  • dcterms:creator
   • Jože Prinčič
  • dcterms:subject
   • povojna zgodovina
   • gospodarska zgodovina
   • Slovenija
   • Srednja Evropa
   • gospodarski sporazumi
  • dcterms:abstract
   • On the basis of the archive and other sources, the author presents the economic relations between Slovenia and its neighbouring countries, states-successors of the Habsburg Empire, in the period from the end of the Second World War to 1960. The paper focuses on the economic contacts with the Hungarian, Polish and Czechoslovak companies with which Slovenia concluded a series of investment agreements in order to implement its first Five Year Plan. These contacts were interrupted during Yugoslavia's conflict with the Communist Information Bureau. To compensate this, Slovenia intensified its economic cooperation with Austria.
   • Avtor je na podlagi arhivskega in drugega gradiva orisal gospodarske stike Slovenije s sosednjimi državami, naslednjicami Avstro-ogrske monarhije od konca 2. svetovne vojne do leta 1960. Težišče razprave je na stikih z madžarskimi, poljskimi in češkoslovaškimi podjetji; z njimi so slovenska sklenila vrsto sporazumov, ki so bili potrebni za izpolnitev prvega petletnega načrta. Po sporu z Informbirojem so bili ti stiki pretrgani, povečalo pa se je gospodarsko sodelovanje z Avstrijo.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:221
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf