Schulze-Delitzscheva zadružnogospodarska doktrina kot liberalni odgovor na socialno vprašanje v 19. stoletju

Schulze-Delitzsch's Doctrine of Cooperative Economy as a Liberalist Solution to the Social Problem in the Nineteenth Century

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor obravnava socialno-gospodarske zamisli in praktično socialno-politično delo utemeljitelja nemškega zadružništva in tvorca nemške zadružne zakonodaje F. H. Schulze-Delitzscha. Ugotavlja, da se je Schulze-Delitzsch s svojim zadružnim konceptom - z organiziranjem konzumnih, surovinsko-nabavnih, kreditnih in produktivnih zadrug na osnovi vzajemne solidarne samopomoči njihovih članov - zavzemal za 'tretjo pot' med kapitalistično in socialistično organiziranim gospodarstvom, vendar pri tem ni bil uspešen. Socialno-reformni program njegove zadružne organizacije je namreč ostal vezan na prehodni gospodarski stadij na poti v polno industrializacijo, zato ga je prehitel stopnjevani industrijski razvoj druge polovice 19. stoletja. Razčlenitev konkretnih gospodarsko-družbenih posledic Schulze-Delitzschevega zadružnega prizadevanja pa pokaže, da je le-to imelo v nemški politiki in družbeni misli tudi povsem viden, pozitiven socialno-politični pomen.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1969
  • dcterms:title
   • Schulze-Delitzscheva zadružnogospodarska doktrina kot liberalni odgovor na socialno vprašanje v 19. stoletju
   • Schulze-Delitzsch's Doctrine of Cooperative Economy as a Liberalist Solution to the Social Problem in the Nineteenth Century
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • zadružništvo
   • zadruge
   • gospodarska zgodovina
   • socialna zgodovina
  • dcterms:abstract
   • The author deals with the socio-economic ideas and practice of Franz Hermann Schulze-Delitzsch, the founder of the German cooperative movement and the author of its legislation. He concludes that Schulze-Delitzsch's concept of cooperatives - i.e. societies based on the cooperation and mutual solidarity of its members, which dealt, among other, with the production and sale of agricultural products, the provision of machinery, raw materials and financial loans - was an attempt to find a "third way" between the Capitalist and Socialist economic systems. This attempt failed because the social reform programme of his cooperative organization remained bound to a transitory stage of an economy heading towards a full-blown industrialization and was overtaken by a progressive industrial development in the second half of the Nineteenth Century. However, an analysis of the concrete socio-economic consequences of Schulze-Delitzsch's cooperative societies showed that they played a prominent and positive role in German politics and sociology.
   • Avtor obravnava socialno-gospodarske zamisli in praktično socialno-politično delo utemeljitelja nemškega zadružništva in tvorca nemške zadružne zakonodaje F. H. Schulze-Delitzscha. Ugotavlja, da se je Schulze-Delitzsch s svojim zadružnim konceptom - z organiziranjem konzumnih, surovinsko-nabavnih, kreditnih in produktivnih zadrug na osnovi vzajemne solidarne samopomoči njihovih članov - zavzemal za 'tretjo pot' med kapitalistično in socialistično organiziranim gospodarstvom, vendar pri tem ni bil uspešen. Socialno-reformni program njegove zadružne organizacije je namreč ostal vezan na prehodni gospodarski stadij na poti v polno industrializacijo, zato ga je prehitel stopnjevani industrijski razvoj druge polovice 19. stoletja. Razčlenitev konkretnih gospodarsko-družbenih posledic Schulze-Delitzschevega zadružnega prizadevanja pa pokaže, da je le-to imelo v nemški politiki in družbeni misli tudi povsem viden, pozitiven socialno-politični pomen.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:221
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf