Socialna demokracija in kmetstvo 1870-1914 na Slovenskem

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtorja v sintetičnem preglednem članku prikazujeta socialno strukturo in narodno-gospodarski položaj agrarnega sektorja v slovenskih deželah v času do 1. svetovne vojne, ki je bil pod vplivom dokončne odprave fevdalizma z zemljiško odvezo in hitrejše industrializacije in urbanizacije. Klub hitremu slabšanju položaja slovenskega kmeta pa mu slovenska socialna demokracija ni posvečala skoraj nobene pozornosti, čeprav so resda redki člani stranke zahtevali večjo pozornost in delovanje med kmečkim prebivalstvom. Vse je ostalo zgolj na deklarativni ravni z redkimi primeri zbliževanja med delavci in kmeti na lokalni ravni.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1968
  • dcterms:title
   • Socialna demokracija in kmetstvo 1870-1914 na Slovenskem
  • dcterms:alternative
   • Social Democracy and Peasantry in Slovenia between 1870 and 1914
  • dcterms:creator
   • Jasna Fischer
   • Franc Rozman
  • dcterms:subject
   • socialna demokracija
   • kmetje
   • Slovenija
   • 19. stoletje
   • 20. stoletje
   • socialna zgodovina
   • gospodarska zgodovina
   • politična zgodovina
  • dcterms:abstract
   • In a synthetic review, the authors present the social structure and economic situation of the agrarian sector in the Slovene provinces before the First World War. The sector was affected by the land release, which definitively abolished feudalism, as well as a rapid industrialization and urbanization. The Slovene Social Democratic Party in general showed little concern for the Slovene peasantry and their rapidly worsening social condition, except for a few members who demanded that the Party be more sensitive and active among the rural population. However, this was never put into action, apart from some rare cases of cooperation between workers and peasants at local level.
   • Avtorja v sintetičnem preglednem članku prikazujeta socialno strukturo in narodno-gospodarski položaj agrarnega sektorja v slovenskih deželah v času do 1. svetovne vojne, ki je bil pod vplivom dokončne odprave fevdalizma z zemljiško odvezo in hitrejše industrializacije in urbanizacije. Klub hitremu slabšanju položaja slovenskega kmeta pa mu slovenska socialna demokracija ni posvečala skoraj nobene pozornosti, čeprav so resda redki člani stranke zahtevali večjo pozornost in delovanje med kmečkim prebivalstvom. Vse je ostalo zgolj na deklarativni ravni z redkimi primeri zbliževanja med delavci in kmeti na lokalni ravni.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1997
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:221
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf