Obnova okrajnih glavarstev na Dolenjskem jeseni 1943

Avtor(ji): Ferenc, Tone
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V ljubljanski pokrajini, 3. maja 1941 priključeni h Kraljevini Italiji, je bilo 5 okrajnih glavarstev z italijanskimi fašističnimi glavarji. Po kapitulaciji Italije so skoraj v celi pokrajini zagospodarili partizani in odpravili okupatorjevo civilno upravo. Po 10. septembru 1943 je Ljubljanska pokrajina sodila v okupatorjevo operacijsko cono "Jadransko primorje" (Operationszone "Adriatisches Künstenland") in nova pokrajinska uprava z generalom Leonom Rupnikom je 22. oktobra 1943 začela pripravljati obnovo okrajnih glavarstev Novo mesto, Črnomelj in Kočevje in jih je vzpostavila po 2. novembru 1943, ko je v njih poslala okrajne glavarje in uradništvo. Ko se je okrajno glavarstvo Črnomelj že po nekaj dneh vrnilo v Ljubljano, sta drugi dve glavarstvi na Dolenjskem uradovali skoraj do konca vojne, vendar zaradi partizanskega gibanja precej omejeni na omenjeni mesti in njuno bližnjo okolico.


 • Vsi metapodatki

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/publikacije/models/Pub/Publication/AllMetadata.php on line 456
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1943
  • dcterms:title
   • Obnova okrajnih glavarstev na Dolenjskem jeseni 1943
  • dcterms:alternative
   • Restoration of County Districts in the Province of Dolenjska in the Autumn of 1943
  • dcterms:creator
   • Tone Ferenc
  • dcterms:subject
   • Ljubljanska pokrajina
   • okupacija
   • operacijska cona Jadransko primorje
   • uprava
  • dcterms:abstract
   • The Ljubljana province, which had been annexed to the Kingdom of Italy on May 3, 1943, consisted of 5 county districts. These were being governed by the Italian fascist chiefs. After the capitulation of Italy, the partisans took command almost over the entire province and abolished the enemy's civil administration. On 10 September 1943, the province of Ljubljana fell under the occupier's operation zone "The Adriatic Coastland" (Operationszone "Adriatisches Kustenland"). On October 22, the new province administration, headed by the general Leon Rupnik, started the preparations for the restoration of Novo mesto, Črnomelj and Kočevje county districts. These were reinstated after November 2, when the chiefs and office staff were sent out to each county. While the personnel of the Črnomelj county district returned to Ljubljana only a few days later, the other two districts continued officiating almost until the end of the war. However, due to the partisan movement, their functioning was limited for a great deal of time only to the location of both cities and their vicinity.
   • V ljubljanski pokrajini, 3. maja 1941 priključeni h Kraljevini Italiji, je bilo 5 okrajnih glavarstev z italijanskimi fašističnimi glavarji. Po kapitulaciji Italije so skoraj v celi pokrajini zagospodarili partizani in odpravili okupatorjevo civilno upravo. Po 10. septembru 1943 je Ljubljanska pokrajina sodila v okupatorjevo operacijsko cono "Jadransko primorje" (Operationszone "Adriatisches Künstenland") in nova pokrajinska uprava z generalom Leonom Rupnikom je 22. oktobra 1943 začela pripravljati obnovo okrajnih glavarstev Novo mesto, Črnomelj in Kočevje in jih je vzpostavila po 2. novembru 1943, ko je v njih poslala okrajne glavarje in uradništvo. Ko se je okrajno glavarstvo Črnomelj že po nekaj dneh vrnilo v Ljubljano, sta drugi dve glavarstvi na Dolenjskem uradovali skoraj do konca vojne, vendar zaradi partizanskega gibanja precej omejeni na omenjeni mesti in njuno bližnjo okolico.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:223
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf