Prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadružnogospodarskih zamisli na Slovenskem v letih 1872-1895

Avtor(ji): Perovšek, Jurij
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1998
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  V razpravi avtor predstavlja vpliv zadružnogospodarskih zamisli nemškega socialnoreformno usmerjenega liberalnega politika Schulze-Delitzscha na slovensko zadružno gibanje, ki je bilo v prvem obdobju svojega razvoja (1872-1895) pod liberalnim vodstvom. Opozarja, da je takratna prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadružnih načel na Slovenskem pomenila enega od redkih sočasnih vplivov evropskega liberalizma na slovenski liberalni družbeni in politični pol. Ta vpliv je pustil opazne posledice v slovenskem narodnopolitičnem in gospodarskem razvoju. Kljub temu, da v nasprotju s Schulze-Delitzschevim zadružnim prizadevanjem slovensko zadružno gibanje iz let 1872-1895 ni imelo socialnoreformne vsebine, so namreč bili v tem času na osnovi Schulzejevih načel in zamisli ustvarjeni gmotni pogoji za slovensko kulturnopolitično emancipacijo in postavljeni temelji za rast slovenskega narodnega gospodarstva in kapitala.


 • Vsi metapodatki

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/publikacije/models/Pub/Publication/AllMetadata.php on line 456
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1939
  • dcterms:title
   • Prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadružnogospodarskih zamisli na Slovenskem v letih 1872-1895
  • dcterms:alternative
   • Application of Schulze-Delitzsch's Concept of Cooperative Economy in Slovenia between 1872 and 1895
  • dcterms:creator
   • Jurij Perovšek
  • dcterms:subject
   • gospodarska zgodovina
   • Slovenci
   • zadruge
  • dcterms:abstract
   • In the paper, the author explains the influence that the concept of cooperative economy by Schulze-Delitsch, the German liberal politician and social reformer, had on the Slovenian Cooperative Movement in its first period, between 1872 and 1895, when it was led by the Liberals. He points out that the application of his cooperative principles in Slovenia represented a rare example of a simultaneous influence of the European Liberalism on the Slovenian liberal social and political camp. This influence had clear repercussions in Slovenian political and economic development. Although the Slovenian Cooperative Movement, unlike Schulze-Delitsch's endeavours, showed no interest in social reform in the period between 1872 and 1895, his ideas were used in creating a material basis for the Slovenian cultural and political emancipation and for the growth of the national economy and capital.
   • V razpravi avtor predstavlja vpliv zadružnogospodarskih zamisli nemškega socialnoreformno usmerjenega liberalnega politika Schulze-Delitzscha na slovensko zadružno gibanje, ki je bilo v prvem obdobju svojega razvoja (1872-1895) pod liberalnim vodstvom. Opozarja, da je takratna prilagoditev Schulze-Delitzschevih zadružnih načel na Slovenskem pomenila enega od redkih sočasnih vplivov evropskega liberalizma na slovenski liberalni družbeni in politični pol. Ta vpliv je pustil opazne posledice v slovenskem narodnopolitičnem in gospodarskem razvoju. Kljub temu, da v nasprotju s Schulze-Delitzschevim zadružnim prizadevanjem slovensko zadružno gibanje iz let 1872-1895 ni imelo socialnoreformne vsebine, so namreč bili v tem času na osnovi Schulzejevih načel in zamisli ustvarjeni gmotni pogoji za slovensko kulturnopolitično emancipacijo in postavljeni temelji za rast slovenskega narodnega gospodarstva in kapitala.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:223
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf