Prispevki za novejšo zgodovino, 1994, št. 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Marko Štepec: Strah pred židovskim naseljevanjem, Poročanje slovenskih časopisov o priseljevanju Zidov v drugi polovici 19. stoletja"
 • Jurij Perovšek: Slovenski avtonomizem socialistične smeri v letu 1923
 • Janko Prunk: Krščansko-socialni pogled na francosko revolucijo med njeno stoto in stopetdeseto obletnico 1889-1939
 • Anka Vidovič Miklavčič: Srednješolska mladina in Savez jugoslovenskih srednješkolskih udruženja (SJSU) 1929-1934
 • Bojan Godeša: Madžarski okupator v Prekmurju in slovenski izobraženci
 • Peter Volasko: Zapisi, Sociologija in zgodovina, Med "idiografijo" in "nomotetiko", Sociology and History
 • Damijan Guštin: Zapisi, Poročanje o vojni, Revija Svetovna vojska, 1914-1915, Reporting on War, World War Review, 1914 - 1915
 • Janko Pleterski: Zapisi, Državljanska vojna v Italiji in Sloveniji, Ob knjigi Claudia Pavoneja: Una guerra civile. Saggio storico sulla moralita nella Resistenza. Bollati Boringhieri, Torino 1991, The Civil War in Italy and Slovenia
 • Tone Ferenc: Historična dokumentacija, Viri o rasnih pregledih Slovencev pod nemško okupacijo
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Die Protokolle des osterreichischen Ministerrates 1848-1867, Einleitungsband
 • Žarko Lazarević: Ocene in poročila, Andrej Studen: Pedenarca, ksel, kelnerca, žnidar; Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910
 • Slavko Kremenšek: Ocene in poročila, Anka Vidovič - Miklavčič: Mladina med nacionalizmom in katolicizmom. Pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Žarko Lazarević: Kmečki dolgovi na Slovenskem. Socialnoekonomski vidiki zadolženosti slovenskih kmetov 1848-1948
 • Egon Pelikan: Ocene in poročila, Ruth Wodak / Peter Novak / Johanna Pelikan/ Helmut Gruber / Rudolf de Cillia / Richard Mitten: Wir sind alle unschuldige Täter
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Makso Šnuderl: Dnevnik 1941 - 1945. I. V okupirani Ljubljani
 • Janko Pleterski: Ocene in poročila, Stefano Bianchini - Francesco Privitera: 6. aprile 1941-L'attacco italiano alla Jugoslavia
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Tomaž Teropšič: Kozjanski odred 1., 2.
 • Marjeta Čampa: Ocene in poročila, Roy F. Foster: Modem Ireland 1600-1972
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Peter Kovačič - Peršin: Zaveza slovenstvu
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Janez J. Švajncer: Obranili domovino. Teritorialna obramba Republike Slovenije v vojni za svobodno in samostojno Slovenijo 1991
 • Jasna Fischer: Poročilo o delu v letu 1993
 • Nataša Kandus: Bibliografija objavljenih del sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1993