Kaj smo delali, kaj naredili?

(Oris dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino ob 40 - letnici ustanovitve)

Avtor(ji): Čepič, Zdenko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1999
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor na osnovi arhivskega gradiva in poročil o delu predstavlja dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino, osrednje slovenske raziskovalne ustanove za raziskovanje slovenske novejše zgodovine, obdobja od narodnega preporoda 1848 do danes. Inštitut je poleti 1959 ustanovila na pobudo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije slovenska vlada. Sprva je raziskoval le revolucionarno delavsko gibanja, od začetka sedemdesetih let pa so bile raziskave razširjene na celotno narodno zgodovino novejše dobe. Inštitutovi raziskovalci preučujejo celotno slovensko politično, kulturno in gospodarsko-socialno zgodovino do najnovejše dobe v štirih kronoloških sklopih (do 1918, 1918-1941, 1941-1945, 1945 do 'danes'). Rezultati raziskav so dostopni v znanstvenih monografijah, v znanstvenih člankih v osrednjih slovenskih zgodovinskih in drugih znanstvenih in strokovnih revijah in drugod (n.pr. Enciklopedija Slovenije). Inštitut objavlja tudi zgodovinske vire. Izdaja tudi znan-stveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. Večji del raziskav o novejši slovenski zgodovini so opravili raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino. Inštitut je znanstveno raziskovalna ustanova z zelo visoko kvalifikacijsko sestavo; med 26 zaposlenimi je 22 zgodovinarjev, od tega 13 doktorjev znanosti in 3 magistri.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1862
  • dcterms:title
   • Kaj smo delali, kaj naredili?
   • (Oris dejavnosti Inštituta za novejšo zgodovino ob 40 - letnici ustanovitve)
  • dcterms:alternative
   • What Have We Been Doing And What Have We Achieved
   • (A review of the work of the Institute for Contemporary History on the occasion of its fortieth anniversary)
  • dcterms:creator
   • Zdenko Čepič
  • dcterms:subject
   • zgodovinopisje
   • novejša zgodovina
   • bibliografija
   • Inštitut za zgodovino delvskega gibanja
   • historiography
   • contemporary history
   • bibliography
   • Institute for Contemporary History
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • On the basis of archive material and work reports, the author presents the activities of the Institute for Contemporary History, the central national institution for the study of Slovenian history from the national revival in 1848 to the present day. The Institute was founded in 1959 by the Executive Council of the Slovenian government on the initiative of the Central Committee of the League of Communists. The research work of the Institute, which in the beginning only dealt with the revolutionary workers' movement, was, in the early Seventies, extended to cover all aspects of the recent national history. The Institute's associates have been studying the complete political, cultural, economic and social history of Slovenia, divided into four chronological periods (pre 1918, 1918 to 1941, 1941 to 1945, and after 1945). Their findings are available in academic monographs, published sources, papers in national and foreign historiographic and specialist journals, and elsewhere (Encyclopaedia of Slovenia, for example). The Institute also publishes the journal Prispevki za novejšo zgodovino (Contributions to Contemporary History). Most of the research work on recent Slovenian history has been done by the researchers of the Institute. The Institute is a professional research institution boasting a very highly qualified personnel: twenty-two of its twenty-six employees are historians of whom thirteen are holders of doctoral degree and three Masters of Art.
   • Avtor na osnovi arhivskega gradiva in poročil o delu predstavlja dejavnost Inštituta za novejšo zgodovino, osrednje slovenske raziskovalne ustanove za raziskovanje slovenske novejše zgodovine, obdobja od narodnega preporoda 1848 do danes. Inštitut je poleti 1959 ustanovila na pobudo Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije slovenska vlada. Sprva je raziskoval le revolucionarno delavsko gibanja, od začetka sedemdesetih let pa so bile raziskave razširjene na celotno narodno zgodovino novejše dobe. Inštitutovi raziskovalci preučujejo celotno slovensko politično, kulturno in gospodarsko-socialno zgodovino do najnovejše dobe v štirih kronoloških sklopih (do 1918, 1918-1941, 1941-1945, 1945 do 'danes'). Rezultati raziskav so dostopni v znanstvenih monografijah, v znanstvenih člankih v osrednjih slovenskih zgodovinskih in drugih znanstvenih in strokovnih revijah in drugod (n.pr. Enciklopedija Slovenije). Inštitut objavlja tudi zgodovinske vire. Izdaja tudi znan-stveno revijo Prispevki za novejšo zgodovino. Večji del raziskav o novejši slovenski zgodovini so opravili raziskovalci Inštituta za novejšo zgodovino. Inštitut je znanstveno raziskovalna ustanova z zelo visoko kvalifikacijsko sestavo; med 26 zaposlenimi je 22 zgodovinarjev, od tega 13 doktorjev znanosti in 3 magistri.
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1999
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:224
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf