Prispevki za novejšo zgodovino, 1993, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1993
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Žarko Lazarević: Kmečki dolgovi v avstrijski dobi
 • Jurij Perovšek: Unitaristični in centralistični značaj vidovdanske ustave
 • Ervin Dolenc: Reorganiziranje slovenskih kulturnih delavcev po državnem prevratu leta 1918, Restructuring in the Slovene Cultural Organizations following the 1918 Transformation
 • Avgust Lešnik: Napori socialdemokratskega tabora za ponovno oživitev druge internacionale v letih 1918-1923
 • Anka Vidovič Miklavčič: Omladina Narodne odbrane (Mladina Narodne obrambe)
 • Lilijana Trampuž: O proletarski demokraciji, (K vprašanju odnosa med pokrajinskim in centralnim komitejem KSJ)
 • Vida Deželak Barič: Osrednje vodstvo Komunistične partije Slovenije v vojnem obdobju 1941-1945
 • Bojan Godeša: Odbori Delavske enotnosti na Gorenjskem
 • Damijan Guštin: Tisk narodnoosvobodilnega gibanja 1944-1945 o organih za ugotavljanje vojnih zločinov
 • Anna Maria Vinci: Trst v vojni
 • Nevenka Troha: Stališča Komunistične partije Slovenije (Komunistične partije Jugoslavije) in Komunistične partije Italije o Julijski krajini v letih 1941-1947
 • Aleš Gabrič: Informbirojevstvo na Slovenskem
 • Zdenko Čepič: Naseljevanje kolonistov iz Slovenije v Vojvodini, (Krajevni in socialno-poklicni izvor kolonistov)
 • Jože Prinčič: Nacionalizacija najemnih zgradb in gradbenih zemljišč na ozemlju LR Slovenije (1958-1962)
 • Janko Pleterski: Zapisi, Ameriška poročila iz Hrvaške in Slovenije spomladi 1919, American Reports from Slovenia and Croatia in the Spring of 1919
 • Jurij Perovšek: Zapisi, O volji po nacionalni suverenosti, (Ob sedemdesetletnici razprave o nacionalnem vprašanju v KSJ leta 1923), On the Aspirations to National Sovereignty, (Seventy Years After the Major Debate on the National Question in the Communist Party of Yugoslavia of 1923)
 • Jurij Perovšek: Jubileji, Janko Pleterski - sedemdesetletnik
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Janko Prunk: Slovenski narodni vzpon. Narodna politika (1768-1992)
 • Egon Pelikan: Ocene in poročila, Feliks J. Bister: Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju, Življenje in delo 1872-1918
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Bojan Balkovec: Prva slovenska vlada 1918-1921
 • Lilijana Trampuž: Ocene in poročila, Alojzij Novak: Črniška kronika
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Nataša Budna, Jože Dežman, Janez Lušina: Gorenjski partizan, Gorenjski odred 1942-1944
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Veljko Rus: Zapiski iz življenja Josipa Rusa
 • Bojan Godeša: Ocene in poročila, Jerca Vodušek - Starič: Prevzem oblasti 1944-1946
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Jože Prinčič: Slovenska industrija v jugoslovanskem primežu. Kapitalna, ključna kapitalna in temeljna investicijska izgradnja v Sloveniji (1945-1956)
 • Martin Ivanič: Ocene in poročila, Božo Repe: »Liberalizem« v Sloveniji
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Janez Janša: Premiki. Nastajanje in obramba slovenske države 1988-1992
 • Marjeta Čampa: Bibliografija objavljenih del (1945-1982) o Slovencih v okupatorjevih zaporih, ujetniških in koncentracijskih taboriščih ter v evropskem odporniškem gibanju med II. svetovno vojno
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1992