Zgodovina za vse, 2008, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2008
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Andrej Studen (gl. in odg. ur.), Simon Zupan (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Dušan Kos: Ljubezen in zakonska zveza v ognju grešnosti, Prispevek k zgodovini ≫morale≪ na Slovenskem med 16. in 18. stoletjem
 • Božidar Jezernik: Pomnjenje zgodovine kot pozabljanje preteklosti, Marijin steber pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani
 • Stanislav Južnič: Branje naših plemičev: fizika v Valvasorjevi knjižnici
 • Boris Golec: »Enajsta šola na Vrhniki « – ustanova častitljive starosti, a slabe ga slovesa, Po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast
 • Zmago Šmitek: Potovanja in prostori Zelenega Jurija
 • Katjuša Arčon: »Judje niso sicer zanesljivi, in ne verjamemo jim radi«, Nasprotja med slovenskimi goriškimi časopisi glede judovstva
 • Barbara Pečnik: »Ako ste primorani, idite v javno gostilnico, ki je na dobrem glasu«, Vedenje v gostilnah glede na bontone 19. in začetka 20. stoletja
 • Bogdan Šteh: Mamin paket zavit v „veleizdajalsko vsebino“, Slovenski vojak in politika med prvo svetovno vojno
 • Vida Rožac Darovec: Afirmacija ustne zgodovine v kontekstu pripovednega zgodovinopisja
 • Darko Pejić: »Klio na kavču« - psihoanaliza in zgodovinopisje
 • Darja Mihelič: In memoriam, Olga Janša Zorn, (5. 7. 1938 – 28. 1. 2008)
 • Filip Čuček: Kjer se pije, tam se dobro žije, Tone Kregar: Med Tatrami in Triglavom
 • Filip Čuček: Anton Korošec v primežu kralja Aleksandra, Jure Gašparič: SLS pod kraljevo diktaturo
 • Aleksander Žižek: Termoforji na recept in drobovina za Hitlerjev rojstni dan, Mojca Šorn: Življenje Ljubljančanov med drugo svetovno vojno
 • Bojan Himmelreich: Padec s piedestala?, Alma M. Karlin: Moji zgubljeni topoli


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/1621
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 2008, št. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Dušan Kos Ljubezen in zakonska zveza v ognju grešnosti 5 Prispevek k zgodovini ≫morale≪ na Slovenskem med 16. in 18. stoletjem Liebe und Ehe im Feuer der Sünde Ein Beitrag zur Geschichte der „Moral“ im slowenischen Gebiet zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert Božidar Jezernik Pomnjenje zgodovine kot pozabljanje preteklosti 37 Marijin steber pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani Das Erinnern der Geschichte als Vergessen der Vergangenheit Die Mariensaule vor der Kirche des Hl. Jakob in Ljubljana Stanislav Južnič Branje naših plemičev: fizika v Valvasorjevi knjižnici 57 Die Lekture unserer Adeligen: Physik in Valvasors Bibliothek Boris Golec ≫Enajsta šola na Vrhniki≪ – ustanova častitljive starosti, a slabega slovesa 75 Po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast „Die elfte Schule in Vrhnika“ – eine Einrichtung von ehrbarem Alter, aber schlechtem Ruf Auf den Spuren eines alten Krainer Spottbegriffes, dessen Ruf durch Cankar gerettet wurde und somit auch die Ehre von Vrhnika Zmago Šmitek Potovanja in prostori Zelenega Jurija 94 Die Reisen und Räume des Grünen Georg Katjuša Arčon ≫Judje niso sicer zanesljivi, in ne verjamemo jim radi≪ 107 Nasprotja med slovenskimi goriškimi časopisi glede judovstva „Die Juden sind freilich nicht verlasslich, und wir glauben ihnen ungern“ Konflikte zwischen slowenischen Zeitungen in Görz hinsichtlich des Judentums Barbara Pečnik ≫Ako ste primorani, idite v javno gostilnico, ki je na dobrem glasu≪ 120 Vedenje v gostilnah glede na bontone 19. in začetka 20. stoletja „Wenn Sie denn gehen, dann in ein offentliches Gasthäuschen, das einen guten Ruf hat“ Das Verhalten in Gasthäusern laut Benimmbüchern des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts Bogdan Šteh Mamin paket zavit v „veleizdajalsko vsebino“ 139 Slovenski vojak in politika med prvo svetovno vojno Mutters Paket in „hochverräterischen Inhalt“ gehüllt Slowenische Soldaten und die Politik während des Ersten Weltkriegs Teorija Vida Rožac Darovec Afirmacija ustne zgodovine v kontekstu pripovednega zgodovinopisja 151 Die Affirmation der Oral History im Kontext der narrativen Geschichtsschreibung Darko Pejić ≫Klio na kavču≪ - psihoanaliza in zgodovinopisje 164 „Clio auf der Couch“ – Psychoanalyse und Geschichtsschreibung S knjižne police Filip Čuček Kjer se pije, tam se dobro žije 176 Filip Čuček Anton Korošec v primežu kralja Aleksandra 177 Aleksander Žižek Termoforji na recept in drobovina za Hitlerjev rojstni dan 179 Bojan Himmelreich Padec s piedestala? 181
    • Dušan Kos Ljubezen in zakonska zveza v ognju grešnosti 5 Prispevek k zgodovini ≫morale≪ na Slovenskem med 16. in 18. stoletjem Liebe und Ehe im Feuer der Sünde Ein Beitrag zur Geschichte der „Moral“ im slowenischen Gebiet zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert Božidar Jezernik Pomnjenje zgodovine kot pozabljanje preteklosti 37 Marijin steber pred cerkvijo sv. Jakoba v Ljubljani Das Erinnern der Geschichte als Vergessen der Vergangenheit Die Mariensaule vor der Kirche des Hl. Jakob in Ljubljana Stanislav Južnič Branje naših plemičev: fizika v Valvasorjevi knjižnici 57 Die Lekture unserer Adeligen: Physik in Valvasors Bibliothek Boris Golec ≫Enajsta šola na Vrhniki≪ – ustanova častitljive starosti, a slabega slovesa 75 Po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast „Die elfte Schule in Vrhnika“ – eine Einrichtung von ehrbarem Alter, aber schlechtem Ruf Auf den Spuren eines alten Krainer Spottbegriffes, dessen Ruf durch Cankar gerettet wurde und somit auch die Ehre von Vrhnika Zmago Šmitek Potovanja in prostori Zelenega Jurija 94 Die Reisen und Räume des Grünen Georg Katjuša Arčon ≫Judje niso sicer zanesljivi, in ne verjamemo jim radi≪ 107 Nasprotja med slovenskimi goriškimi časopisi glede judovstva „Die Juden sind freilich nicht verlasslich, und wir glauben ihnen ungern“ Konflikte zwischen slowenischen Zeitungen in Görz hinsichtlich des Judentums Barbara Pečnik ≫Ako ste primorani, idite v javno gostilnico, ki je na dobrem glasu≪ 120 Vedenje v gostilnah glede na bontone 19. in začetka 20. stoletja „Wenn Sie denn gehen, dann in ein offentliches Gasthäuschen, das einen guten Ruf hat“ Das Verhalten in Gasthäusern laut Benimmbüchern des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts Bogdan Šteh Mamin paket zavit v „veleizdajalsko vsebino“ 139 Slovenski vojak in politika med prvo svetovno vojno Mutters Paket in „hochverräterischen Inhalt“ gehüllt Slowenische Soldaten und die Politik während des Ersten Weltkriegs Teorija Vida Rožac Darovec Afirmacija ustne zgodovine v kontekstu pripovednega zgodovinopisja 151 Die Affirmation der Oral History im Kontext der narrativen Geschichtsschreibung Darko Pejić ≫Klio na kavču≪ - psihoanaliza in zgodovinopisje 164 „Clio auf der Couch“ – Psychoanalyse und Geschichtsschreibung S knjižne police Filip Čuček Kjer se pije, tam se dobro žije 176 Filip Čuček Anton Korošec v primežu kralja Aleksandra 177 Aleksander Žižek Termoforji na recept in drobovina za Hitlerjev rojstni dan 179 Bojan Himmelreich Padec s piedestala? 181
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Andrej Studen (gl. in odg. ur.)
    • Simon Zupan (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart