• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/16029
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 2. seja (28. maj 1986)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 10. sklic (1986-1990), št. zvezka 1
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF stran 39) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF stran 41) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 1. seje zbora (PDF stran 43) ---- 2. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije (PDF stran 43) ---- 3. Predlog družbenega dogovora o organiziranju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987 v Zagrebu (PDF stran 43) ---- 4. Zahteva za izdajo soglasja za pripravo kandidature za organizacijo I. svetovnega para - ski prvenstva v Jugoslaviji 1987. leta (PDF stran 51) ---- 5. Pobuda za sklenitev dogovora o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom zakona (PDF stran 51) ---- 6. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF stran 58) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (PDF stran 58) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (PDF stran 65) ---- 9. Nadaljevanje razprave o pobudi za sklenitev dogovora o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom zakona (PDF stran 71) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (PDF stran 72) ---- 11. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF stran 75) ---- 12. Nadaljevanje obravnave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (PDF stran 76) ---- 13. Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1985 s predlogom zakona (PDF stran 77) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o varnosti v urejenih kopališčih (PDF stran 79) ---- 15. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov delovnih teles Skupščine SR Slovenije (PDF stran 83) ---- 16. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (PDF stran 91) ---- 17. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986 (PDF stran 92) ---- 18. Volitve in imenovanja (PDF stran 94) ---- 19. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF stran 95) ---- 20. Seznam govornikov (PDF stran 38)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF page 39) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF page 41) -- Agenda: ---- 1. Odobritev zapisnika 1. seje zbora (PDF page 43) ---- 2. Poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja nekaterih aktov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije (PDF page 43) ---- 3. Predlog družbenega dogovora o organiziranju in financiranju XIV. svetovnih univerzitetnih poletnih iger leta 1987 v Zagrebu (PDF page 43) ---- 4. Zahteva za izdajo soglasja za pripravo kandidature za organizacijo I. svetovnega para - ski prvenstva v Jugoslaviji 1987. leta (PDF page 51) ---- 5. Pobuda za sklenitev dogovora o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom zakona (PDF page 51) ---- 6. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF page 58) ---- 7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo (PDF page 58) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (PDF page 65) ---- 9. Nadaljevanje razprave o pobudi za sklenitev dogovora o skupnih temeljih financiranja splošnih družbenih in skupnih potreb s predlogom zakona (PDF page 71) ---- 10. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (PDF page 72) ---- 11. Dodatno poročilo Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja (PDF page 75) ---- 12. Nadaljevanje obravnave predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (PDF page 76) ---- 13. Osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1985 s predlogom zakona (PDF page 77) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o varnosti v urejenih kopališčih (PDF page 79) ---- 15. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov delovnih teles Skupščine SR Slovenije (PDF page 83) ---- 16. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov delovnih teles Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (PDF page 91) ---- 17. Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za II. in III. trimesečje 1986 (PDF page 92) ---- 18. Volitve in imenovanja (PDF page 94) ---- 19. Pobude, predlogi in vprašanja delegatov (PDF page 95) ---- 20. Seznam govornikov (PDF page 38)
  • dcterms:date
   • 1986-05-28
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1986-05-28
  • dcterms:license