Prispevki za novejšo zgodovino, 1992, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1992
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jurij Perovšek: Socialni, politični in idejni značaj slovenskega liberalizma v letih 1894-1918
 • Anka Vidovič Miklavčič: Mladina Jugoslovanske radikalne zajednice (MJRZ) v Dravski banovini
 • Ervin Dolenc: Kulturna zakonodaja v Sloveniji v času jugoslovanskega klasičnega parlamentarizma 1918-1929
 • Lilijana Trampuž: Odmevi na komunistično revijo Književnost v sočasnem tisku
 • Taja Čepič: Založniška dejavnost Cankarjeve družbe (1929-1941)
 • Giulio Mellinato: Listina o šolstvu 1939 in fašizacija izobraževanja
 • Žarko Lazarević: Razdolževanje kmetov v Sloveniji od okupacije do Informbiroja
 • Vida Deželak Barič: Vloga, metode in mesto Komunistične partije Slovenije v organiziranju oboroženega upora leta 1941
 • Damijan Guštin: Konceptualni razvoj partizanstva na Slovenskem v letu 1941
 • Dušan Biber: Mednarodni zapleti ob koncu druge svetovne vojne, (Ocene in poročila ameriških obveščevalcev, OSS)
 • Jera Vodušek Starič: Ozadje sodnih procesov v Sloveniji v prvem povojnem letu, The Background of the Trials in Slovenia in 1945-1946
 • Milan Mikola: Zaplembe premoženja v Sloveniji v letih 1945-1946
 • Zdenko Čepič: Agrarna reforma po drugi svetovni vojni - značaj, učinki, posledice
 • Jože Prinčič: Druga nacionalizacija industrijskih in rudarskih podjetij na ozemlju LR Slovenije
 • Dragan Matić: Zapisi, Prispevek k vprašanju političnega preganjanja Slovencev med I. svetovno vojno
 • Bogomil Ferfila: Analiza svetovnega gospodarskega razcveta v obdobju 1950-1973
 • Taja Čepič: Ocene in poročila, Marjan Drnovšek: Pot slovenskih izseljencev na tuje; Od Ljubljane do Ellis Islanda - Otoka solza v New Yorku: 1880 - 1924
 • Vinko Rajšp: Ocene in poročila, Jegličev simpozij v Rimu
 • Vlasta Stavbar: Ocene in poročila, Franc Rozman: Korespondenca Albina Prepeluha. - Abditusa
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Dragan Subotić: Srpski socijalisti i nacionalno pitanje
 • Anka Vidovič Miklavčič: Ocene in poročila, Marjan Žnidarič: Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega boja na Slovenskem Štajerskem
 • Vida Deželak Barič: Ocene in poročila, Ljubo Sirc: Med Hitlerjem in Titom
 • Marjan Žnidarič: Ocene in poročila, Ivan Jan: Odstrte zavese - Okupator in gorenjsko domobranstvo
 • Ervin Dolenc: Ocene in poročila, Aleš Gabrič, Slovenska agitpropovska kulturna politika 1945-1952
 • Aleš Gabrič: Ocene in poročila, Viri za nacionalizacijo industrijskih podjetij v Sloveniji po 2. svetovni vojni
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Vojna v Sloveniji 1991
 • Nataša Kandus: Bibliografija sodelavcev Inštituta za novejšo zgodovino v letu 1991