• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15863
  • dcterms:title
   • Zbor združenega dela, 39. seja (10. oktobra 1984)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 9. sklic (1982-1986), št. zvezka 23
   • Vsebina: 19.knjiga (1.zvezek)
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF stran 50) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF stran 51) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 52) ---- 2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 57) ---- 3. Osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen (PDF stran 58) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela (PDF stran 64) ---- 5. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev (PDF stran 67) ---- 6. Poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Jugoslaviji (PDF stran 67) ---- 7. Pobude, predlogi In vprašanja delegatov (PDF stran 72) ---- 8. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbene kontrole cen (PDF stran 73) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF stran 74) ---- 10. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela (PDF stran 79)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (PDF page 50) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF page 51) -- Agenda: ---- 1. Osnutek odloka o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990 (PDF page 52) ---- 2. Predlog smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF page 57) ---- 3. Osnutek zakona o sistemu družbene kontrole cen (PDF page 58) ---- 4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela (PDF page 64) ---- 5. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije zoper jemanje talcev (PDF page 67) ---- 6. Poročilo o poteku usklajevanja družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFR Jugoslaviji (PDF page 67) ---- 7. Pobude, predlogi In vprašanja delegatov (PDF page 72) ---- 8. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o sistemu družbene kontrole cen (PDF page 73) ---- 9. Nadaljevanje razprave o predlogu smernic za pripravo srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (PDF page 74) ---- 10. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela (PDF page 79)
  • dcterms:date
   • 1984-10-10
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1984-10-10
  • dcterms:license