Poslovni modeli za uspešno poslovanje arhivov. Seminar Focal, Dublin, 15. 10. 2010

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)


 • Podroben opis

  Zveza komercialnih avdiovizualnih arhivov »FOCAL International« je kot vzporedni dogodek redne letne konference Mednarodne zveze televizijskih arhivov FIAT/IFTA priredila izobraževalni seminar za udeležence konference. Zveza se zavzema za ohranitev svetovne avdiovizualne dediščine, njeno delovanje pa je usmerjeno v javno objavljanje avdiovizualnih dokumentov in trženje arhivskega gradiva.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15709
  • dcterms:title
   • Poslovni modeli za uspešno poslovanje arhivov. Seminar Focal, Dublin, 15. 10. 2010
  • dcterms:creator
   • Aleksander Lavrenčič
  • dcterms:subject
   • o delu arhivov in zborovanjih
   • on the activities of the archives and the conferences
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (odg. ur.)
   • Alenka Hren (prev. ang.)
   • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
   • Eva Blumauer (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15709
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf