Vpogled v nastanek Cestnega podjetja Ljubljana in njegovo gradivo

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)


 • Podroben opis

  Fond Cestno podjetje Ljubljana vsebuje poleg novejše dokumentacije tudi veliko take, ki je nastala pred ustanovitvijo podjetja v letu 1961. Za graditev in vzdrževanje cest v Ljubljani so pred tem letom skrbele različne institucije, od mestnega magistrata, ki je opravljal dela okrajnega cestnega odbora, prek različnih oblik mestnih podjetij, do uprav za cete s širšim teritorialnim delovanjem. Med starejšim gradivom z območja Ljubljane so zanimivi idejni načrti nekaterih starejših ljubljanskih mostov, ki segajo tudi v drugo polovico devetnajstega stoletja, obsežni sta dokumentacija izrisov cestnih omrežij in kategorizacija občinskih cest Z območja skoraj celotne Slovenije.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15699
  • dcterms:title
   • Vpogled v nastanek Cestnega podjetja Ljubljana in njegovo gradivo
  • dcterms:alternative
   • Einblick in die Entstehung des Strassenbauunternehmens Ljubljana und dessen Archivgut
  • dcterms:creator
   • Barbara Pešak Mikec
   • Rado Vodenik
  • dcterms:subject
   • cestno podjetje
   • Ljubljana
   • most
   • cesta
   • tehnična dokumentacija
   • road companies
   • Ljubljana
   • bridges
   • roads
   • technical documentation
  • dcterms:abstract
   • Fond Cestno podjetje Ljubljana vsebuje poleg novejše dokumentacije tudi veliko take, ki je nastala pred ustanovitvijo podjetja v letu 1961. Za graditev in vzdrževanje cest v Ljubljani so pred tem letom skrbele različne institucije, od mestnega magistrata, ki je opravljal dela okrajnega cestnega odbora, prek različnih oblik mestnih podjetij, do uprav za cete s širšim teritorialnim delovanjem. Med starejšim gradivom z območja Ljubljane so zanimivi idejni načrti nekaterih starejših ljubljanskih mostov, ki segajo tudi v drugo polovico devetnajstega stoletja, obsežni sta dokumentacija izrisov cestnih omrežij in kategorizacija občinskih cest Z območja skoraj celotne Slovenije.
   • The archivalfond Cestno podjetje Ljubljana includes not only the company's recent documentation but also a number of records that had been created before the foundation of the company in 1961, when the building and maintenance of the roads in Ljubljana were in the hands of various institutions. One such institution was the Ljubljana town hall, which acted as the district committee on roads. Also involved in this area of work were various city companies as well as road administrations that hadjurisdiction over larger parts of the Slovenian territory. Particularly interesting among the older records for the territory of Ljubljana are outline schemes for some of the old bridges in Ljubljana that date back as far as the second half of the 19h century. There is also extensive documentation on road network planning and categorizing of municipal roads almostfor the entire territory of Slovenia.
   • Außer dem neueren Schriftgut sind im Archivbestand Straßenbauunternehmen (Cestno podjetje) Ljubljana Unterlagen zu finden, die weit vor der Unternehmensgründung in Institutionen entstanden, die für den Bau und die Erhaltung der Straßen in Ljubljana sorgten. Vor dem Ersten Weltkrieg war in Ljubljana für die Ausführung der Bauaufträge des Bezirks str aß enausschusses der Magistrat zuständig. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm das Unternehmen für Tiefbau MLO Ljubljana die Sorge für Ljubljanas Straßen. 1948 wurde in Ljubljana das Städtische Unternehmen für Straßenbau gegründet. Nach dessen Umgestaltung 1952 wurde die Technische Sektion Ljubljana gegründet, die auch den damaligen Bezirk Kranj mit Bled und einen Teil des Bezirks Ljubljana umfasste. Die Sektion war als budgetäre Einrichtung tätig. Gleichzeitig wurden die Straßenverwaltung MLO Ljubljana und die Straßenverwaltung OLO Ljubljana — Umgebung gegründet. Die Straßenverwaltung war eine wirtschaftliche Einrichtung mit eigenständiger Finanzierung. 1955 wurden die beiden Straßenverwaltungen zur Straßenverwaltung OLO Ljubljana vereinigt, die 1957 auch die Sorge für das Straßennetz in Kočevje und ein Jahr später in Trbovlje übernahm. 1961 wurde das Straßenbauunternehmen Ljubljana gegründet. Unter den älteren Unterlagen des Archivmaterials, die sich auf das Gebiet von Ljubljana beziehen, befinden sich die Vorentwürfe für die Schusterbrücke und die technischen Unterlagen der Verlegung auf den Poljanski nasip aus den Jahren 1847 bis 1932. Sehr detailliert sind die technischen Unterlagen zur Projektierung der Spitalsbrücke und der Dreibrückenanlage Tromostovje (auch Franziskanerbrücke) aus den Jahren 1841, 1912 und von 1930 bis 1932 sowie die Projekte für die heutige Drachenbrücke aus den Jahren 1900—1938. Unter dem Archivmaterial sind auch die Pläne für eine Holzbrücke über die Ljubljanica beim Landeskrankenhaus aus dem Jahr 1894 und für die Brücke über den Gradaščica-Bach im Stadtteil Krakovo aus dem Jahr 1874 zu finden, weiter die Pläne für den Bau der St. Peter-Brücke über die Ljubljanica aus den Jahren 1908—1945, der Brücke über die Gradaščica im Stadtteil Trnovo aus den Jahren 1930— 1934, der Eisenbetonbrücke über die Ljubljanica im Stadtteil Zalog aus den Jahren 1939—1943 und der Brücke über die Ljubljanica im Stadtteil Prule aus den Jahren 1901—1944. Unter den Unterlagen befinden sich auch die Pläne für die Brücke über den Gruberkanal im Stadtteil Poljane aus dem Jahr 1910 und für die St. Jakobs- Brücke über die Ljubljanica aus dem Jahr 1912. Unter den technischen Unterlagen des Archivbestandes sind Pläne und Katasterblätter für Brücken in ganz Slowenien zu finden, und umfangreich sind auch die Unterlagen der Bauzeichnungen der Straßennetze.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (odg. ur.)
   • Alenka Hren (prev. ang.)
   • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
   • Eva Blumauer (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15699
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf