Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Vodniki / Pokrajinski arhiv Maribor ; 1), 1226 strani

Avtor(ji): Tovšak, Slavica
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)


 • Podroben opis
  Ena izmed obveznosti, ki jih imajo arhivi do uporabnikov
  arhivskega gradiva, je med drugim izdajanje
  vodnikov po fondih in zbirkah, ki jih hranijo v arhivskih
  skladiščih. Te obsežne in kompleksne naloge
  smo se v Pokrajinskem arhivu Maribor lotili maja
  2007, zaključili pa smo jo decembra 2009. Izhodišče
  strokovnih aktivnosti je predstavljala veljavna slovenska
  arhivska zakonodaja kakor tudi mednarodni arhivski
  strokovni standardi za popisovanje arhivskega
  gradiva. Delo samo je zahtevalo mnogo več strokovnih
  aktivnosti kot zgolj popisovanje arhivskega
  gradiva v naj ožjem pomenu besede. Zato so bili v
  projekt priprave vodnika in s tem tudi v procese
  usklajevanja arhivskih evidenc, ugotavljanja stanja v
  arhivskih skladiščih, zajemanja podatkov in izvajanja
  historičnih in kontekstnih raziskav vključeni prav vsi
  zaposleni. Rezultati celote strokovnih aktivnosti in
  prizadevanj v okviru tega projekta se tako ne kažejo
  zgolj v obsežni publikaciji z naslovom Vodnik po
  fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, ampak
  tudi v internih evidencah, predvsem pa v dosjejih
  fondov in zbirk ter ne nazadnje tudi v elektronski
  verziji arhivskih informativnih pomagal Pokrajinskega
  arhiva Maribor, ki so dostopna prek svetovnega
  spleta.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15678
  • dcterms:title
   • Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor: Pokrajinski arhiv, 2009 (Vodniki / Pokrajinski arhiv Maribor ; 1), 1226 strani
  • dcterms:creator
   • Slavica Tovšak
  • dcterms:subject
   • ocene in poročila
   • reviews and reports
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (odg. ur.)
   • Alenka Hren (prev. ang.)
   • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
   • Eva Blumauer (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf