Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, 374 strani

Avtor(ji): Bizjak, Matjaž
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (odg. ur.), Alenka Hren (prev. ang.), Wolfgang Zitta (prev. nem.), Eva Blumauer (lekt.)


 • Podroben opis
  Po prvem zvezku Vodnika po urbarjih Arhiva Republike
  Slovenije, ki je izšel leta 2005 in se je izkazal
  kot nadvse uporaben arhivski pripomoček, je že pred
  časom (leta 2009) luč sveta zagledal tudi drugi zvezek
  in prepričani smo, da je izid napovedanega tretjega, ki
  bo zaokrožil ta tematski sklop, sodeč po prizadevnosti
  obeh avtoric, Danijele Juričić Čargo in Lilijane
  Žnidaršič Golec, le še vprašanje časa. Tokratna izdaja
  zajema urbarje iz fondov različnih upravnih organov,
  predvsem vicedomskega urada za Kranjsko, ter nekaterih
  zemljiških gospostev, posameznih rodbinskih
  fondov in dela Terezijanskega katastra, ki pokriva območje
  postojnske kresije. Avtorici sta s tem arhivskim
  uporabnikom približali nov obsežen, predtem precej
  nepregledni segment urbarialnega gradiva ARS.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15671
  • dcterms:title
   • Danijela Juričić Čargo, Lilijana Žnidaršič Golec, Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zvezek 2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter v delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2009, 374 strani
  • dcterms:creator
   • Matjaž Bizjak
  • dcterms:subject
   • ocene in poročila
   • reviews and reports
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (odg. ur.)
   • Alenka Hren (prev. ang.)
   • Wolfgang Zitta (prev. nem.)
   • Eva Blumauer (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15671
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf