Senat Kraljevine Jugoslavije (1932–1939)

KRONOLOŠKI PREGLED

Senate of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1939)

CHRONOLOGICAL REVIEW

Jezik: večjezično
Vrsta gradiva: Besedilo • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15657
  • dcterms:title
   • Senat Kraljevine Jugoslavije (1932–1939)
   • KRONOLOŠKI PREGLED
   • Senate of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1939)
   • CHRONOLOGICAL REVIEW
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • mul