Manifestacije ljudske volje

Spomini na Gorico v letu 1946

A Manifestation of People's Will

Recollections of Gorizia in the Year 1946

Avtor(ji): Širok, Kaja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2007
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.)


 • Podroben opis
  Avtorica se v prispevku ukvarja z oblikovanjem spomina na obmejnem območju s posebnim
  poudarkom na opisu dogodkov v prvem letu osvoboditve. Poglavitni dogodki in spomini nanje so
  preučeni v širšem družbenem okviru, ki vključuje oris današnje podobe Goriške kot ozemlja, ki vsebuje
  prepleteno zgodovinsko izročilo dveh identitet, ki tu sobivata. Interpretacija kompleksnosti odnosov v
  prostoru je podana v luči dogodkov, ki so jo krojili, in spominov, ki so jo delili.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15462
  • dcterms:title
   • Manifestacije ljudske volje
   • Spomini na Gorico v letu 1946
   • A Manifestation of People's Will
   • Recollections of Gorizia in the Year 1946
  • dcterms:creator
   • Kaja Širok
  • dcterms:subject
   • Goriška
   • druga svetovna vojna
   • povojno obdobje
   • kolektivni spomin
   • Gorizia region
   • World War II
   • after-war period
   • collective recollection
  • dcterms:abstract
   • Avtorica se v prispevku ukvarja z oblikovanjem spomina na obmejnem območju s posebnim poudarkom na opisu dogodkov v prvem letu osvoboditve. Poglavitni dogodki in spomini nanje so preučeni v širšem družbenem okviru, ki vključuje oris današnje podobe Goriške kot ozemlja, ki vsebuje prepleteno zgodovinsko izročilo dveh identitet, ki tu sobivata. Interpretacija kompleksnosti odnosov v prostoru je podana v luči dogodkov, ki so jo krojili, in spominov, ki so jo delili.
   • In the contribution, the author deals with the formation o f recollection on the territory with a special emphasis on the description o f events in the first year o f liberation. The principal events and recollections o f them are studies in a broader social frame, which includes an outline o f the present view o f the Gorizia region as a territory that contains an interlaced historical tradition o f two identities cohabiting on that ground. The interpretation o f the complexity o f relations in the space is given in the light o f events that created it, and recollections that parted it.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
  • dcterms:date
   • 2007
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf