Slovenke v Grčiji

Avtor(ji): Skrt, Marinka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)
Avtorske pravice: © Marinka Skrt
Uredništvo portala SIstory nima soglasja avtorja za objavo dela.


 • Podroben opis
  Slovenke so se selile v Grčijo zlasti zaradi poroke z Grki. Priseljevale so se v to sredozemsko državo, ker naj bi se lažje prilagajale novemu okolju kot Grki, npr. v Sloveniji. Sprejele so nekatere grške navade, vendar ohranjale tudi slovenske. Postopoma so prevzemale grški način življenja. Ohranjale so slovenski jezik in ga prenašale na otroke. V družbi so imele kot tujke ambivalenten položaj - do njih so bili bolj kritični, hkrati pa so jim v obnašanju tudi več dovolili. Slovenske izseljenke so se v Grčiji medsebojno družile, ohranjale stike s Slovenijo in s tem skrbele za ohranjanje lastne etnične identitete.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15223
  • dcterms:title
   • Slovenke v Grčiji
  • dcterms:creator
   • Marinka Skrt
  • dcterms:subject
   • migracije
   • Grčija
   • Slovenke
   • način življenja
   • navade
   • migration
   • Greece
   • Slovenian women
   • way of life
   • customs
  • dcterms:abstract
   • Slovenke so se selile v Grčijo zlasti zaradi poroke z Grki. Priseljevale so se v to sredozemsko državo, ker naj bi se lažje prilagajale novemu okolju kot Grki, npr. v Sloveniji. Sprejele so nekatere grške navade, vendar ohranjale tudi slovenske. Postopoma so prevzemale grški način življenja. Ohranjale so slovenski jezik in ga prenašale na otroke. V družbi so imele kot tujke ambivalenten položaj - do njih so bili bolj kritični, hkrati pa so jim v obnašanju tudi več dovolili. Slovenske izseljenke so se v Grčiji medsebojno družile, ohranjale stike s Slovenijo in s tem skrbele za ohranjanje lastne etnične identitete.
   • Slovene women were leaving for Greece for marriages with Greeks. They immigrated to that Mediterranean state as they supposedly adapted easier to the new environment than Greek men did, for example to Slovenia. They have accepted some Greek customs and still preserved Slovene ones. Gradually they accepted the Greek way of life. They preserved Slovene language and passed it on to their children. As foreigners, they had an ambivalent position in the Greek society - they were more critical to them and at the same time allowed them more in regard of conduct. Slovene women emigrants in Greece associated with one another; they preserved contacts with Slovenia and thus preserved their own ethnic identity.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15223
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf