Kulturno življenje v izseljenstvu: koncept kompleksne obravnave

Avtor(ji): Žitnik, Janja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Podroben opis
  Kot velja za izrazito selektivno obravnavo kateregakoli predmeta, tudi selektivna obravnava kulturnega življenja v izseljenstvu lahko z ozko zamejenim spektrom upoštevanih vidikov privede zgolj do relativnih sklepov, veljavnih le znotraj zajetih kriterijev. Izhajajoč iz sodobnih teoretskih študij s področja migrantskih kultur, kulturne integracije/segregacije ter povezovalne oziroma premoščevalne vloge kulturno-umetniške dejavnosti avtorica opozarja na posebnosti v razvoju kulturnega življenja izseljencev, opredeljuje izstopajoče značilnosti njihovih kulturnih dejavnosti po posameznih področjih in oblikah ter predlaga nabor relevantnih vidikov kompleksnejše obravnave tega predmeta.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15220
  • dcterms:title
   • Kulturno življenje v izseljenstvu: koncept kompleksne obravnave
  • dcterms:creator
   • Janja Žitnik
  • dcterms:subject
   • izseljenci/priseljenci
   • kulturne dejavnosti
   • teorija kulture
   • kulturna identiteta
   • kulturna valenca
   • kulturna integracija
   • migrants
   • cultural activities
   • theory of culture
   • cultural identity
   • cultural valence
   • cultural integration
  • dcterms:abstract
   • Kot velja za izrazito selektivno obravnavo kateregakoli predmeta, tudi selektivna obravnava kulturnega življenja v izseljenstvu lahko z ozko zamejenim spektrom upoštevanih vidikov privede zgolj do relativnih sklepov, veljavnih le znotraj zajetih kriterijev. Izhajajoč iz sodobnih teoretskih študij s področja migrantskih kultur, kulturne integracije/segregacije ter povezovalne oziroma premoščevalne vloge kulturno-umetniške dejavnosti avtorica opozarja na posebnosti v razvoju kulturnega življenja izseljencev, opredeljuje izstopajoče značilnosti njihovih kulturnih dejavnosti po posameznih področjih in oblikah ter predlaga nabor relevantnih vidikov kompleksnejše obravnave tega predmeta.
   • In view of its narrow scope of considered aspects, a highly selective treatment of cultural life in emigration - just as it holds true for selective treatment of any subject - can only lead to relative conclusions that are valid exclusively within the applied criteria. Drawing on current theoretical studies in the field of migrant cultures, cultural integration/segregation and the uniting and/or bridging role of cultural-artistic activities the author points to the particularities within the development of the cultural life of a migrant community, examines the most salient characteristics of individual areas and forms of migrants' cultural activities, and proposes a roll of aspects relevant within a more complex treatment of this subject.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15220
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf