How the Culture of the Slovene Emigrants was Received in Slovenia

Avtor(ji): Gabrič, Aleš
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15190
  • dcterms:title
   • How the Culture of the Slovene Emigrants was Received in Slovenia
  • dcterms:creator
   • Aleš Gabrič
  • dcterms:subject
   • slovenski izseljenci
   • politična emigracija
   • kulturno življenje
   • komunizem
   • Slovenija
   • Slovene emigrants
   • political emigration
   • cultural life
   • communism
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • Stranka, ki je leta 1945 zavladala v Sloveniji, je poskušala onemogočati Slovencem v Sloveniji, da bi se seznanjali s kulturno ustvarjalnostjo Slovencev za mejo in v emigraciji. Če so Slovenci v Sloveniji hoteli dobiti knjige avtorjev iz tega kulturnega kroga, so se soočali z velikimi težavami. Zaloge starih knjig so leta 1945 uničili, za povojne izdaje dela emigrantov v tujini pa je moral tisti, ki jih je nameraval nabaviti, dobiti posebno dovoljenje za uvoz. Prepovedane knjige in revije so v Sloveniji zbirali v posebnih knjižničnih oddelkih, zaprtih za širšo javnost, in so postale bolj dostopne šele v osemdesetih letih.
   • The party that became ruler in Slovenia in 1945 attempted to prevent the Slovenes in Slovenia from acquainting with cultural creativity of Slovenes in the neighbouring countries and in emigration. When Slovenes in Slovenia wanted books of authors from the mentioned culturalsphere they encountered great difficulties. Stocks of old books were in 1945 destroyed; as for the after-war editions of works of emigrants, a person intending to acquire one was to request a special permission for importing. Prohibited books and magazines have in Slovenia been collected in special library departments, closed for a wider public, and became more accessible only in the eighties.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15190
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf