Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest: tiha, grenko-sladka, nikoli povsem izrečena in slišana ljubezen

Avtor(ji): Mlekuž, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15188
  • dcterms:title
   • Izbrani vidiki zaposlovanja beneških deklet v gospodinjstvih italijanskih mest: tiha, grenko-sladka, nikoli povsem izrečena in slišana ljubezen
  • dcterms:creator
   • Jernej Mlekuž
  • dcterms:subject
   • slovenske izseljenke
   • Beneška Slovenija
   • zaposlovanje
   • Italija
   • Slovene emigrant women
   • Venetian Slovenia
   • employment
   • Italy
  • dcterms:abstract
   • Prispevek obravnava slabo raziskan, toda zelo množičen pojav izseljevanja in zaposlovanja deklet iz Beneške Slovenije v gospodinjstvih italijanskih mest (predvsem v obdobju po drugi svetovni vojni). Izseljevanje žensk zaradi dela, zaposlovanja v gospodinjskem sektorju je bilonajvečkrat razumljeno kot »push« dejavnik revščine doma. Dekleta, ki so se izselila in sprejela to delo, so bila največkrat predstavljena kot žrtve. Takšen pogled je, kot deloma pokaže besedilo s predstavitvijo nekaterih časopisnih prispevkov, v veliko primerih označeval in še označuje tudi izseljevanje, zaposlovanje deklet iz Beneške Slovenije v gospodinjstvih italijanskih mest. Podrobno branje osebnih pričevanj nekdanjih služkinj pokaže pojav v veliko bolj kompleksni,pisani podobi. Dekleta, ki so odšla s trebuhom za kruhom v italijanska mesta, se niso nujno počutila kot žrtve. Nekatera, kot govorijo osebna pričevanja, so iskala tudi avanturo, vsaj delno finančno neodvisnost, želela so se (vsaj nekoliko) otresti okov patriarhalne družine, zamenjati težka kmečka dela doma s privlačnejšimi v gospodinjstvu ali zgolj spremembo v življenju.
   • The contribution deals with poorly researched but massive phenomena of emigrating and employing of young women from Julian Slovenia in households of ltalian towns (particularly after World War II). The emigrating of women because of work and employment in the household sector was at most times understood as a “push” factor of poverty at home. Women who emigrated and accepted such work have mainly been presented as victims. Such a view denotes in many cases, as partly shown in the article by a presentation of some newspapers contributions, the emigrating and employing of young women from Julian Slovenia in households of Italiantowns. A similar reading of personal evidences of former servants reveals the phenomena in a much more complex, variegated image. The women who went “for a better bread" to Italian towns not necessarily felt victims. Some, as personal evidences reveal, sought “adventure", at least partial financial independence, they wished to rid (at least to some degree) of the ties of patriarchal society, to replace hard peasant work at home with a more attractive work in households, or to merely make a change in their lives.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15188
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf