Multiculturalism and Globalization: A Comment

Avtor(ji): Žitnik, Janja
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2004
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15185
  • dcterms:title
   • Multiculturalism and Globalization: A Comment
  • dcterms:alternative
   • Multikulturalizem in globalizacija: komentar
  • dcterms:creator
   • Janja Žitnik
  • dcterms:subject
   • večkulturnost
   • svetovno gospodarstvo
   • družbeni razvoj
   • multiculturalism
   • world economy
   • social development
  • dcterms:abstract
   • Avtorica izhaja iz glavnih poudarkov drugih prispevkov tematskega sklopa, objavljenega v tej številki revije, in izpostavi njihove medsebojne vzročne povezave. Ob uporabi različnih dodatnih virov oblikuje sklepe, ki so utemeljeni v celotni vsebini tematskega sklopa »Multikulturalizem in globalizacija«.
   • The author draws on the central points made in the papers of the thematic section “Multiculturalism and Globalization”, published in this volume, and exposes the interaction of the problems discussed by other authors of this sec tion. Using various additional sources, she proceeds to formulate conclusions that are substantiated by the entire contents of the papers included in this section.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:15185
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf